Podmínky pro nácvik

Poloha

AT je možno nacvičovat ve dvou základních polohách. Během nácviku bychom měli zvládnout obě polohy, což nám do budoucna umožní aplikovat AT i v případě, že nemáme možnost pohodlné polohy vleže.

Poloha vleže: Cvičenec zaujme polohu vleže na zádech, ruce podél těla dlaněmi dolů (nebo volně položené na horní části stehen), dolní končetiny mírně od sebe, natažené, prsty chodidel směřují od sebe.

Poloha 1

Poloha 2

Poloha vsedě: Cvičenec zaujme polohu vsedě na židli. Lýtka svírají se stehny pravý úhel, záda jsou vyhrbená, hlava je volně spuštěná dolů, dopředu. Předloktí je opřeno o horní část stehen. V této poloze je nutno najít rovnovážnou polohu tak, abychom mohli uvolnit svaly celého těla a přitom nepřepadávali dopředu ani dozadu. Této pozici se říká tzv. pozice dřímajícího vozky.

Poloha 3

! Upozornění: tato poloha se nedoporučuje cvičencům, kteří mají problémy s krční páteří.

Během cvičení byste si měli zajistit naprostý klid. Cvičit je nejlépe ve vzdušném, pohodném oblečení.

Čas

Ačkoli může vypadat nácvik autogenního tréninku jako jednoduchý a zvládnutelný během několika opakování a několika dní, je tento předpoklad mylný. Buďte při nácviku maximálně trpěliví a přistupte na to, že uvedená doba je za více než několik desítek let prověřena.

AT se během procesu nácviku provádí třikrát denně, a to 3-15 minut. Při nácviku se jako průměrná doba zvládnutí jednoho cvičení (celkem je jich 7) uvádí 14 dní, na zvládnutí celého základního autogenního tréninku je potřeba asi tří měsíců.

Po nácviku standardního autogenního tréninku můžeme přistoupit ke konkrétním problémům závodníka. Sportovec si ve stavu pohroužení do sebe představuje žádoucí zásady jako skutečnost (realitu) a autosugestivně si je vštěpuje v individuálně vytvořených formulacích.

! Upozornění:

Nácvik nelze urychlit např. dvojnásobnou denní dotací (6x denně) a poloviční celkovou délkou nácviku (6-7 týdnů).

! Upozornění:

Třikrát denně není myšleno bezprostředně třikrát po sobě. Mezi cvičením by měla být pauza několika hodin.