ÚVOD

Vydání textové učebnice Einführung in die Sportsprache bylo motivováno především naléhavou potřebou nového zpracování původního skripta Sportimpulse pro potřeby stejnojmenného povinného kurzu v podmínkách strukturovaného studia.

Učebnice je určena zejména studentům bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport, ale nepochybně poslouží i posluchačům trenérské školy a ostatním zájemcům, kteří si chtějí osvojit základy jazyka sportu.

Publikace je koncipována jako elektronické médium, jehož jádro tvoří různé druhy odborných textů. Zahrnuje 7 tematických okruhů (7 kapitol), které se v případě potřeby dále dělí. Každou (pod)kapitolu tvoří: (1) úvodní text (modrý nadpis), podávající základní informace o dané problematice, (2) neadaptovaný originální text či texty (červené nadpisy), které se vztahují k pojednávanému tématu, a (3) kontrolní úkoly k poslechovému textu. Zvukové nahrávky se spouští v interním přehrávači kliknutím na play, přepis poslechových textů spolu s správným řešením úloh se nacházejí za kapitolou 7. Kapitola 6 – Bewegung – obsahuje kromě textů také obrázky a videoklipy, které se v případě obrázků otevírají po najetí kurzorem, v případě videí volbou ze seznamu.

Německo-český heslář odborných výrazů (cca 900 hesel) zařazený na závěr učebnice usnadní studujícím nejen práci s předkládanými texty, ale i rozšíří slovní zásobu a přispěje k rozvoji schopnosti dorozumět se v oboru. Předpokladem úspěšné práce je však jazyková kompetence na úrovni maturitní zkoušky.

Věřím, že publikace bude užitečným zdrojem základních informací a že i v době snadné dostupnosti četných zahraničních informačních pramenů najde své čtenáře.PODĚKOVÁNÍ

Recenzenti:
    Dr. Gunther Volck
    doc. PhDr. Marek Waic, CSc.

Děkuji Mgr. Janě Beránkové, Mgr. Janu Chrudimskému a Mgr. Šárce Panské, kolegům z katedry gymnastiky, a Mgr. Jitce Pokorné z katedry plaveckých sportů, kteří se osobně podíleli na pohybovém ztvárnění kapitoly Bewegung.

Současně děkuji doc. PhDr. Věře Millerové, CSc., doc. PaedDr. Tomáši Peričovi, Ph.D., a doc. PhDr. Františku Táborskému, CSc., za ochotu, se kterou přistupovali ke konzultaci odborných výrazů.

Srdečnými díky jsem rovněž zavázána Dagmar Adamové, Zdeně Marvanové a Ing. Daliboru Glosovi za technickou podporu a kolegyni Monice Borowske, Tess Neumannové a Timovi Dustovi, studentům Universität Dortmund, kteří propůjčili své hlasy poslechovým textům.

V neposlední řadě náleží mé díky Dr. Guntherovi Volckovi, kolegovi z Eberhard Karls Universität Tübingen, za významnou pomoc při zpracování kapitol 6 a 7 a prostudování celého rukopisu.


PhDr. Eva Pokorná, Ph.D.Zde se zalamuje
INHALT

1 HOCHSCHULSTUDIUM
Universitätsstudium
Der Weg zum Examen
„Die Perspektiven wechseln“
Sportstudium
Studium der Sportwissenschaft an der Universität in Tübingen
Bildungsmarkt Sport
Hörtext 1: Das Olympische Museum – Aufgaben zum Text


2 AUFFASSUNG VON SPORT, LEIBES- UND KÖRPERERZIEHUNG IN DEUTSCHLAND
Auffassung von Sport, Leibes- und Körpererziehung in Deutschland
Behindertensport
Hörtext 2: Drachenbootssport


3 KATEGORISIERUNG DER SPORTARTEN
Kategorisierung der Sportarten
Unihockey
Sportmedizinische Charakteristiken von Sportarten
Hörtext 3: Blindenfußball


4 DER MENSCHLICHE KÖRPER I
Körperbau und Bewegung
Bewegungsapparat
1. Skelett
2. Muskulatur
3. Innere Organe
Physiologische Krümmung und muskuläre Verspannung der Wirbelsäule
Verletzungen und Fehlbelastungen in den Ausdauersportarten
Hörtext 4: Gesundheitspflege


5 DER MENSCHLICHE KÖRPER II
Nervensystem
Herz-Kreislauf-System
Atmungssystem
Temperaturregulation
Wasserhaushalt des Körpers
Hörtext 5: Muskeln


6 BEWEGUNG, BEWEGUNGSLEHRE, BEWEGUNGSBESCHREIBUNG
Bewegung, Bewegungslehre, Bewegungsbeschreibung
Rolle vorwärts
Bewegungsstruktur des Laufs
Hörtext 6: Saunabad


7 SCHULSPORT UND TRAINING
Schulsport und Training
Grundlagen des Schulsports in Nordrhein-Westfalen
Unterrichtsvorbereitung
Hörtext 7: Wie viel Training ist gesund?


HÖRTEXTE
Hörtext 1: Das Olympische Museum
Schlüssel
Hörtext 2: Drachenbootssport
Schlüssel
Hörtext 3: Blindenfußball
Schlüssel
Hörtext 4: Gesundheitspflege
Schlüssel
Hörtext 5: Muskeln
Schlüssel
Hörtext 6: Saunabad
Schlüssel
Hörtext 7: Wie viel Training ist gesund?
Schlüssel


LISTE DER FACHAUSDRÜCKE


LITERATURVERZEICHNIS


Einführung und Inhalt        Kapitel: 1 2 3 4 5 6 7        Liste der Fachausdrücke       Schlüssel        Literaturverzeichnis