Správný úchop

Jedním z důležitých základních prvků v judo je správný úchop (kumi kata)

Úchop je při provádění jakékoliv techniky jedním z prvních kritérií úspěchu. Pomocí úchopu provádíme se soupeřem veškeré pohyby a vychýlení potřebné pro provedení techniky.

Obecně se úchopy dělí na standardní, nestandardní a nepovolené, kdy ve standartním úchopu se judista může držet neomezeně dlouhou dobu. V nestandardním úchopu se může judista držet pouze po dobu útoku, jinak je trestán a za použití nepovoleného je trestán ihned. Pro nácvik technik se vychází ze základního úchopu

Za základní pravý úchop je označován úchop, kdy tori drží pravou rukou levý límec ukeho. Palec směřuje dovnitř judogi a prsty jsou umístěny vně límce. Levou rukou drží tori pravý rukáv ukeho.

Levý úchop se od pravého úchopu logicky liší pouze prohozením rukou (viz. obrázek)

   

FÁZE TECHNIKY

 

 

Provedení techniky hodu vyžaduje řadu zákonitostí, které je třeba dodržet, aby mohl být hod vůbec realizován. Především jde o 3 základní fáze hodu.

Vychýlení (kuzuši) je první fází techniky. Je důležité pro úspěšné provedení techniky, aniž by musel tori využít velkou sílu. Vychýlení tedy můžeme charakterizovat jako porušení ukeho rovnováhy

Po vychýlení ukeho následuje nástup (cukuri) do techniky. Jde o přesun toriho těla do výhodnější polohy, zpravidla do těsné blízkosti k ukeho tělu, se kterým tori utvoří kompaktní celek.

Po vychýlení a nástupu přichází závěrečná fáze techniky, kterou je hod (kake). Tori docílil kvalitního porušení ukeho rovnováhy a po nástupu dokončuje techniku hodem do směru vychýlení ukeho. Správné provedení hodu musí tedy přirozeně vyplynout ze správného vychýlení a nástupu.

 

Rozdělení technik Kodokan Judo


Nage waza (technika porazů)

A)     Tači waza (akce v postoji) 

1)      Te waza (technika paží)

Jedná se o chvaty převážně s využitím síly rukou a paží

(uki otoši, seoinagekata guruma)

2)      Goši waza (technika boků)

Jedná se o chvaty prováděné nadražením nebo zadržením vychýleného soupeře

(uki goši, harai goši, curi komi goši,

)

3)      Aši waza (technika nohou)

Jedná se o chvaty prováděné prací dolních končetin, zadržením pohybu soupeře (sasae curi komi aši, hiza guruma), podmetením (de aši harai, okuri aši harai), podražením (kouči gari, kosoto gari, o sotogario uči gari) nebo přizvednutím soupeře (kosoto gake, o uči gake).

B)      Sutemi waza (akce prováděné přechodem z postoje do lehu)

Využívají spojení energie pádu těla útočníka a pohybu soupeře.

1)      Ma sutemi waza (strhy)

Na konci techniky leží oba soupeři v přímce, tori je na zádech (tomoe nage, ura nage, sumi gaeši).

2)      Joko sutemi waza (překoty)

Na konci techniky leží oba soupeři šikmo a kolmo k sobě, tori leží na boku. (joko gake, joko guruma, uki waza)

Katame waza (techniky znehybnění)

1)      Osae komi waza (techniky držení)

Kesa gatame – techniky držení napříč soupeře (kesa gatamekata gatame)

Šiho gatame – techniky držení do čtyř směrů (joko šiho gatametate šiho gatame, kami šiho gatame, kuzure tate šiho gatame)

2)      Kansecu waza (techniky páčení)

Ude hišigi gatame – páčení napnuté paže (ude hišigi žuži gatameude hišigi ude gatamewaki gatame)

Ude garami gatame – páčení ohnuté paže (ude garami)

3)      Šime waza (techniky škrcení)

Šima ai – škrcení tváří v tvář

Uširo žime – škrcení zezadu

Hadaka žime – škrcení bez uchopení judogi

Kesa žime – škrcení s uchopením judogi