Elektronická studovna


Úvod do studia směru Aktivity podporující zdraví


Studijní plán předmětu

Charakteristika:
Seznámení posluchačů se studijním programem, zaměřujícím se především na nefarmakologický způsob ovlivnění zdravotního stavu a životního stylu jedince prostřednictvím pohybové intervence.
<br>Posluchači obdrží základní informace o lidském pohybu, informace o možnostech návrhu pohybových intervencí jak pro zdravé tak vybrané skupiny nemocných, informace o diagnostických metodách, informace a praktické zkušenosti s aplikací pohybu jako prostředku v primární i sekundární prevenci, informace o využití pohybu jako prostředku úpravy hmotnosti a ovlivnění kondice.
<br>Studium je kombinací teoretické a praktické výuky.
povinně volitelný předmět, LS, 1/1, Z

Garant předmětu:
Prof. Ing. Václav Bunc, CSc.

Obsah výuky:
Přednášky
 1. Úvod - základní informace organizační a obsahové
 2. Definice pohybového tréninku, zdraví a tělesné způsobilosti
 3. Životní styl - zdravý způsob života
 4. Pohybové aktivity - zdatnost - zdraví
 5. Pohybové aktivity - zdatnost - životní styl
 6. Pohybové aktivity - zdatnost - pracovní výkonnost
 7. Faktory ovlivňující realizaci pohybových aktivit - programů (zdravotní stav, pohlaví, věk, prostředí, pohybová zkušenost, atd.)
 8. Pohybové aktivity - programy a jejich možnosti
 9. Pohybové aktivity - programy doma a v terénu
 10. Možnosti kontroly efektu pohybových programů
 11. Pohybové programy, pohybový trénink realizované u nás a ve světě
 12. Intervenční pohybové programy - atletika, plavání, gymnastika, hry, sporty v přírodě
Požadavky na zápočet: 90% účasti a zpracování seminární práce

Literatura:
Povinná:

  Doporučená:

   Soubory ke stažení

   Prosím, vyberte si příslušnou sekci.

   Dokumenty ke staženíPDF soubory ke staženíPrezentace ke stažení

   © Jakub Hruška, 2007