Elektronická studovna


Úvod do studia směru Aktivity v přírodě


Studijní plán předmětu

Charakteristika:
Studenti zvoleného směru studia jsou seznamováni s celkovou koncepcí aktivit v přírodě , s organizací i požadavky studia
povinně volitelný předmět, LS, 1/1, ZK

Garant předmětu:
Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.

Obsah výuky:
Přednášky
 1. Současné trendy ve společnosti a jejich vliv na rozvoj a využívání aktivit v přírodě.
 2. Historické kořeny rozvoje aktivit a výchovy v přírodě v ČR.
 3. Koncepce aktivit v přírodě a její odraz ve studijním směru ?Aktivity v přírodě?.
 4. Základní terminologie a její ekvivalenty v angličtině.
 5. Zdroje informací a jejich využívání.
 6. Přístupy k učení a výchově prostřednictvím aktivit v přírodě.
 7. Aplikace aktivit v přírodě a uplatnění odborníků absolvujících studijní směr aktivity v přírodě a možné návaznosti studia.
 8. Evropský rozměr vzdělávání v oblasti aktivit v přírodě (Outdoor Activities, Outdoor Education, Erlebnispädagogik).
Semináře
 1. Nejdůležitější odborné organizace zabývající se rozvojem aktivit a výchovy v přírodě ve světě.
 2. Školy,státní organizace, organizace mládeže, občanská sdružení , cestovní kanceláře, tzv. ?outdoorové? firmy rozvíjející a využívající aktivity v přírodě v ČR.
 3. Rozvoj studentské odborné a vědecké práce ve vztahu ke studijnímu směru.
 4. Práce s Internetem v široké oblasti aktivit v přírodě.
 5. Průvodce základní literaturou vztahující se k aktivitám a výchově v přírodě.
 6. Ekonomické souvislosti studia.
Požadavky na zápočet: Aktivní účast na přednáškách a seminářích. Zpracování seminární práce. Test teoretických znalostí.

Literatura:
Povinná:
 1. NEUMAN,J. A KOL., Turistika a sporty v přírodě. Přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě., 1.vyd. Praha: Portál. 2000. s.197. ISBN 80-7178-391-9

Doporučená:
 1. PÁVKOVÁ,J. A KOL., Pedagogika volného času., 1. vyd. Praha: Portál. 1999. s.229. ISBN 80-7178-295-5
 2. VÁŽANSKÝ,M.,SMÉKAL,V., Základy pedagogiky volného času, 1.vyd. Brno:Paido. 1995
 3. SVOJSÍK,A.B., Základy junáctví. Nové vydání, Praha:Merkur 1991.s.724. ISBN 80-7032-001-X
 4. EWERT,A.W., Outdoor Adventure Pursuits: Foundations, Models, and Theories, 1.vyd. Scottsdale: Publ. Horizons. 1989.s.234. ISBN 0-942280-50-4

Soubory ke stažení

Prosím, vyberte si příslušnou sekci.

Dokumenty ke staženíPDF soubory ke staženíPrezentace ke stažení

© Jakub Hruška, 2007