Elektronická studovna


Brankové hry I


Studijní plán předmětu

Charakteristika:
Základy teorie a didaktiky basketbalu s přihlédnutím ke způsobům realizace (utkání, tréninkový proces) sportovní hry ve školní TV a v oblasti řízených zájmově rekreačních aktivit.
1. ročník BC, ZS, 0/1 ? 7 lekcí, Z

Garant předmětu:
Garant: PaedDr. Michael Velenský, Ph.D.

Obsah výuky:
Tématický plán
 1. Charakteristika a obsah basketbalu, pojetí didaktiky sportovní hry, pravidla;
 2. Metodické kriterium v celku, pojetí herních systémů na začátečnické úrovni, základy obranných činností;
 3. Metodické kriterium částí, význam a aplikace MOF, uvolňování s míčem v pohybu, krytí útočníka v pohybu;
 4. Specifika nácviku střelby z místa a v pohybu;
 5. Význam utkání a jeho aplikace v didaktickém procesu, rozhodování, (test z pravidel);
 6. Metodické kriterium spojování částí v celek, základy součinnosti (přihrávání, chytání míče, uvolňování bez míče), krytí útočníka s míčem i bez míče;
 7. Utkání, rozhodování, (test základních herních dovedností);
Rozpracovaný tématický plán vždy k příslušnému bodu výše
 1. Úvodní lekce ? vstupní informace o sportovní hře, její charakteristice a obsahu. Didaktické pojetí učiva sportovní hry jako koncepční rys výuky. Didaktické zásady (smysluplnost, komplexnost, vyváženost všech MOF, přiměřenost MOF). Pravidla sportovní hry, interpretace tzv. základních pravidel. Prevence bezpečnosti. Utkání jako diagnostický zdroj při ověřování úrovně herní způsobilosti.
 2. Příklad rozcvičení, tj. úvodní a průpravné části pro trénink i pro utkání, možnost použití míčů. Didakticko-metodické kritérium v celku ? základní principy součinnosti v jednoduchém systému postupného útoku (založeném na rozestavování hráčů) a v obranném systém (založeném na osobním krytí přidělených útočníků v postoji a v postavení mezi nimi a košem). Příklady aplikace rychlého protiútoku. Průpravné hry - příklad se zaměřením na větší počet hráčů, rozebírání útočníků při osobním krytí a na základní pojetí postupného útoku. Základy obranných činností ? význam z hlediska pojetí učiva.
 3. Didakticko-metodické kritérium po částech ? útočné činnosti jednotlivce individuálního a vztahového typu. Příklad aplikace útočné činnosti jednotlivce individuálního typu ? uvolňování s míčem v pohybu (dribling). Tvorba MOF s důrazem na transpozici osvojované činnosti (osvojovaných činností) do herních podmínek. Krytí útočníka s míčem v pohybu. Řešení situace jeden proti jednomu.
 4. Didakticko-metodické kritérium po částech a manipulace s učivem ve smyslu progresivního propojování částí v celek v rámci elementární redukce. Specifika didaktiky střelby z místa a střelby v pohybu. Ukázky MOF, ukázka testu herních dovedností.
 5. Význam utkání v tematickém bloku basketbalu ve školní TV, principy rozhodování ? praktická aplikace pravidel FIBA. Test z pravidel. Realizace utkání s modifikovanými pravidly ? výraz aplikace ve školní TV. Možnosti organizace při větším počtu žáků.
 6. Didakticko-metodické kritérium propojování částí v celek ? přihrávání, chytání míče a uvolňování bez míče jako základ kombinace ?hoď a běž?; řešení situace dvou proti dvěma. Tvorba celku na základě situační redukce, součinnost hráčů v postupném útoku s využitím herních činností jednotlivce.
 7. Závěrečná lekce ? test herních dovedností (střelba v pohybu po více-úderovém driblingu a v požadavcích provedení z pravé a z levé strany). Závěrečné utkání, rozhodování.
Požadavky na zápočet: účast ve výuce úroveň základních herních dovedností test z pravidel sportovní hry

Literatura:

Doporučená:

  Soubory ke stažení

  Prosím, vyberte si příslušnou sekci.

  Dokumenty ke staženíPDF soubory ke staženíPrezentace ke stažení

  © Jakub Hruška, 2007