Elektronická studovna


Gymnastika II


Studijní plán předmětu

Charakteristika:
Utváření profesních dovedností pro řízení gymnastického rozcvičení a využití obsahu základní gymnastiky pro tvorbu účelově zaměřených pohybových programů.
povinný předmět - 1. ročník, 0/2, Z

Garant předmětu:
Mgr. Šárka Panská

Obsah výuky:
Přednášky a praktická cvičení
 1. Teorie - Vývoj pojmu gymnastika, dělení gymnastiky.<br>Praxe - Základní pohybové školení. Gymnastické hry.
 2. Teorie - Základní gymnastika, cvičební obsah ZG.<br>Praxe - Všestranné kondiční cvičení, příklady kontrolních cviků.
 3. Teorie - <br>Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky.
 4. Teorie - Pořadová cvičení. Grafický záznam pohybu.<br>Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly trupu. Cvičení dvojic.
 5. Teorie - Názvosloví cvičení prostných.<br>Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly nohou
 6. Teorie - Zásady gymnastického rozcvičení.<br>Praxe - Hudebně pohybové vztahy v rozcvičení. Mobilizační a koordinační cvičení.
 7. Teorie - Rozcvičení s hudebním doprovodem, opakování názvosloví.<br>Praxe - Cvičení s náčiním - švihadla.
 8. Teorie - Svalová síla - zásady a metody rozvoje.<br>Praxe - Cvičení na stanovištích s využitím náčiní - činky, plné míče.
 9. Teorie - Aerobní zdatnost - zásady a metody rozvoje.<br>Praxe - Lekce základního aerobiku.
 10. Teorie - Kloubní pohyblivost - zásady a metody rozvoje. Strečink.<br>Praxe -Cvičení na nářadí - lavičky. Kompenzační program pro vadné držení těla.
 11. Teorie - Tvorba gymnastických pohybových programů.Pojem wellness, fitness.<br>Praxe - Základní aerobik. Kruhový provoz.
 12. Teorie - Akrobatická příprava.<br>Praxe - Příklady akrobatických příprav. Dechová cvičení.
 13. Teorie - Didaktika základní gymnastiky.<br>Praxe - Cvičení s tyčí. Cvičení na žebřinách.
 14. Teorie - Netradiční náčiní v ZG. Kontrolní cviky, test z názvosloví.<br>Praxe - Cvičení na fitballech, cvičení s aerobarem.
Požadavky na zápočet: 80% aktivní účast na hodině, písemný test (teorie základní gymnastiky a názvosloví), záznam čtyř rozcviček (2x s náčiním, 1x všeobecná, 1x speciální - pro konkrétní sportovní odvětví), znalost povinné rozcvičky, metodický výstup (1-2x) rozcvičení, předvedení kontrolních cviků.

Literatura:

Soubory ke stažení

Prosím, vyberte si příslušnou sekci.

Dokumenty ke staženíPDF soubory ke staženíPrezentace ke stažení

© Jakub Hruška, 2007