Elektronická studovna


Gymnastika I


Studijní plán předmětu

Charakteristika:
Osvojit si uvědomělé provádění gymnastických a tanečních pohybů. Pochopit zákonitosti souladu s hudbou. Zvládnout gymnastické a taneční dovednosti. Získat základní didaktické dovednosti při výuce gymnastiky a tance na příkladech vybraných gymnastických činností, charakteristických rytmů a tanců. Znalost základního gymnastického názvosloví (postoje, pohyby).
povinný předmět, 0/1, Z, ZS, 1. roč. Bc TVS

Garant předmětu:
Mgr. Šárka Panská

Obsah výuky:
Přednášky
  1. Systém gymnastiky, druhy gymnastiky, gymnastické sporty, názvosloví
  2. Pohybové školení. Způsob (technika) provedení pohybu. Pohyby vedené, švihem, vlnou. Uvědomělé, funkčně účinné, co nejdokonaleji prováděné gymnastické a taneční pohyby v optimálním rytmu a tempu. Držení těla v postojích a pohybu, pohyby jednotlivých částí těla, provedení s hudebním doprovodem.
  3. Hudebně-pohybová výchova. Základní pojmy hudební teorie. Základní vztahy mezi hudbou a pohybem. Principy hudebně-pohybového souladu. Rytmus v hudbě a rytmus v pohybu.
  4. Hudebně-pohybová výchova. Osvojování základních vztahů mezi pohybem a hudbou (jednoduché metro rytmické struktury). Chůze, běh, krokové variace. Přísunný a poskočný krok. Polkový krok, valčíkový krok, mazurka.
  5. Základní taneční kroky. Country tance (výběr).
  6. České lidové tance (výběr), Moravské lidové tance (výběr).
  7. Vybrané kroky společenských tanců a tanců jiných národů. Taneční improvizace.
Cvičení - pro každé téma jsou dvě cvičení
Požadavky na zápočet:

Literatura:

Soubory ke stažení

Prosím, vyberte si příslušnou sekci.

Dokumenty ke staženíPDF soubory ke staženíPrezentace ke stažení

© Jakub Hruška, 2007