Elektronická studovna


Patofyziologie


Studijní plán předmětu

Charakteristika:
Patologická fyziologie je významným přechodným oborem mezi základní fyziologií člověka a klinickými předměty nejen u lékařsky ale i nelékařsky specializovaných studentů. Jejím hlavním úkolem je pochopit souvislosti mezi příčinami vzniku nemocí a následným rozvojem chorob včetně diagnostických prognóz. Umožňuje vytvářet relativně kvalifikované závěry možného vývoje poruch a nemocí, mající specifický průběh i ve vztahu k farmakoterapii.


Garant předmětu:
Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.

Obsah výuky:
přednášky
 1. Obecná patologická fyziologie
 2. Patofyziologie imunitního systému
 3. Patofyzioloogie žláz s vnitřní sekrecí
 4. Patologická fyziologie poruch vnitřního prostředí
 5. Patofyziologie kardiovaskulárního systému
 6. Patofyziologie pohlavního systému
 7. Patofyziologie svalů 2
 8. Patologická fyziologie metabolických poruch a výživy
Požadavky na zápočet: Klasifikovaný zápočet 1. 100% účast na praktických cvičeních a seminářích 2. Vypracování s následnou prezentací seminární práce z oblasti patologické fyziologie 3. Zhodnocení znalostí z oboru počítačovým testem a to nejméně na 80% správných odpovědí.

Literatura:

Doporučená:
 1. KOHLÍKOVÁ E., BARTŮŇKOVÁ S., MELICHNA J., SMITKA K., VRÁNOVÁ J. , Cytopatologie, patobiochemie a patofyziologie, Všeobecná část. Karolinum Praha, 2003. s.259
 2. KOHLÍKOVÁ E., Patofyziologie ve schématech, Karolinum Praha, 2004. s.190
 3. ELLEDER, M. VYD. PRAHA: KAROLINUM PRAHA, 1997. 78 S, Vybrané kapitoly z patologie buňky I. , 1. vyd. Praha: Karolinum Praha, 1997. 78 s
 4. GANONG, W. F. , Přehled lékařské fysiologie, 16. vyd. Praha. Nakladatelství a vydavatelství Ha H, 1999, 681 s
 5. HULÍN, I. ET AL. , Patofyziológia, 1. vyd. Slovak Academic Press, 1996, 702 s.
 6. NEČAS E. ET AL. KAROLINUM PRAHA. 2000. S.377, Obecná patologická fyziologie, Karolinum Praha. 2000. s.377
 7. NEČAS E. , Patologická fyziologie orgánových systémů, Část I., Karolinum Praha, 2003. s.379
 8. NEČAS E. , Patologická fyziologie orgánových systémů, Část II. , Karolinum Praha, 2003. s.379

Soubory ke stažení

Prosím, vyberte si příslušnou sekci.

Dokumenty ke staženíPDF soubory ke staženíPrezentace ke stažení

© Jakub Hruška, 2007