Elektronická studovna


Plavání I


Studijní plán předmětu

Charakteristika:
Předmět je zaměřen na teoretické a praktické zvládnutí technik plavání kraul, prsa, znak, základů techniky motýlek, plaveckých obrátek a startů v souladu s pravidly sportovního plavání.
povinný předmět, ZS, 1/1, Z Bakalář, tělesná výchova a sport - rehabilitace, obor: Tělesná výchova a sport, Managament tělesné výchovy a sportu; Fyzioterapie

Garant předmětu:
Mgr. Jitka Pokorná

Obsah výuky:
Semináře a cvičení
 1. Úvod do předmětu
 2. Diagnostika plaveckých dovedností
 3. Adaptace na vodní prostředí I.
 4. Adaptace na vodní prostředí II.
 5. Technika kraul - poloha, činnost dolních končetin
 6. Technika kraul - činnost horních končetin
 7. Technika kraul - rotace, dýchání
 8. Technika kraul - souhra
 9. Technika kraul - základní obrátka, obrátka kotoulová
 10. Technika prsa - poloha, činnost dolních končetin
 11. Technika prsa - činnost horních končetin, dýchání
 12. Technika prsa - souhra
 13. Technika prsa - pohybový cyklus pod hladinou
 14. Technika prsa - obrátka
 15. Technika znak - poloha, činnost dolních končetin
 16. Technika znak - činnost horních končetin
 17. Technika znak - souhra
 18. Technika znak - základní obrátka, obrátka kotoulová
 19. Technika motýlek - delfínové vlnění
 20. Technika motýlek - modifikace delfínového vlnění
 21. Startovní skok z bloku
 22. Startovní skok z vody
 23. Základy sebezáchrany - vznášení, šlapání vody, základní znak
 24. Základy sebezáchrany - skoky a pády, plavání pod hladinou
 25. Základy sebezáchrany a záchrany tonoucího - dopomoc unavenému plavci
 26. Plavání v kondičních programech
 27. Plavání v zdravotních programech
 28. Kontrola studijních požadavků
Požadavky na zápočet: Aktivní účast na přímé výuce z 80% (60% praktické účasti) 50 m prsa prezentovanou technikou ve výuce a dle pravidel plavání 200m technika kraul (s pádem vzad) 25 m znak - dolní končetiny vědomostní test.

Literatura:

Soubory ke stažení

Prosím, vyberte si příslušnou sekci.

Dokumenty ke staženíPDF soubory ke staženíPrezentace ke stažení

© Jakub Hruška, 2007