Elektronická studovna


Psychologie


Studijní plán předmětu

Charakteristika:
Pojmový systém psychologie, poznatky z psychologie obecné, vývojové a sociální Zaměření na přípravu pedagogů, nepsychologů, v oblasti psychologicko - pedagogického působení.
povinný předmět, LS, 1/1, KZ (4 kredity)

Garant předmětu:
Doc. PhDr. Běla Hátlová, Zpracovala: PhDr. Eva Tomešová, Ph.D.

Obsah výuky:
Přednášky
 1. Úvod do psychologie, historie psychologie
 2. Metodologie psychologického výzkumu
 3. Biologická psychologie, vnímání, vědomí
 4. Vývojová psychologie (vybrané téma)
 5. Osobnost (teorie, struktura a dynamika)
 6. Emoce a motivace
 7. Sociální psychologie (vybrané téma)
Semináře
 1. Druhy učení, praktické aplikace principů učení
 2. Diagnostika paměti, metody zlepšování paměti
 3. Měření inteligence a tvořivosti
 4. Diagnostika osobnosti (temperament, aktuální psychický stav, rysy osobnosti, projektivní techniky, sociální percepce - chyby při hodnoceních druhých)
 5. Dětská psychodiagnostika (řeč, kresba, školní zralost)
 6. Komunikační dovednosti (verbální a neverbální komunikace, naslouchání, dávání instrukcí, poskytování zpětné vazby, problémy v komunikaci)
 7. Diagnostika postojů
Požadavky na zápočet: chybí

Literatura:
Povinná:
 1. ATKINSON A KOL. , Psychologie, Praha: Portál, 2003
 2. ČÁP, J., MAREŠ, J. , Psychologie pro učitele, Praha: Portál, 2001
 3. STERNBERG, R.J. , Kognitivní psychologie, Praha: Portál, 2002
 4. WÁGNEROVÁ, M. PRAHA: PORTáL, 2004, Vývojová psychologie, Praha: Portál, 2004

Doporučená:
 1. EVANS, ZARATE. PRAHA: PORTáL, 2002, Evoluční psychologie , Praha: Portál, 2002
 2. HRABAL. PRAHA: KAROLINUM, 2002, Diagnostika, Praha: Karolinum, 2002
 3. KOUKOLÍK, F. , , Praha: Karolinum, 2003
 4. ŘÍČAN, P. , Cesta životem, Praha: Portál, 2004
 5. ŠAVRDA A KOL. PRAHA: PORTáL, 2004, Biologie pro psychology a pedagogy, Praha: Portál, 2004
 6. WORTMAN, C.B., LOFTUS,E.F., WEAVER, CH. , Psychology: Fifth Edition, Boston: McGraw-Hill College, 1999

Soubory ke stažení

Prosím, vyberte si příslušnou sekci.

Dokumenty ke staženíPDF soubory ke staženíPrezentace ke stažení

© Jakub Hruška, 2007