Elektronická studovna


Sport a životní prostředí


Studijní plán předmětu

Charakteristika:
Předmět se zabývá vztahy mezi sportovně tělovýchovnými činnostmi, turistikou, turismem k životnímu prostředí. Zahrnuje přehled ekologických problémů, způsobů jejich řešení a přístupy jimiž mohou přispět výše zmíněné aktivity a jejich aktéři. Výuka probíhá v blocích.
povinně volitelný předmět LS 1/1 KZ

Garant předmětu:
PaedDr. Jiří Šafránek

Obsah výuky:
přednášky
 1. Vývoj planety země a lidské společnosti a zásadní vlivy na životní prostředí.
 2. Fyzikální činitelé – atmosféra a hydrosféra a jejich postavení v otázkách kvality životního prostředí.
 3. Světová a evropská strategie ochrany životního prostředí. Olympijské hnutí a ochrana životního prostředí.
 4. Ochrana životního prostředí v ČR. – minulost a současnost kvality životního prostředí, vliv
 5. politicko-ekonomické situace. Ochrana životního prostředí v ČR. – institucionální zabezpečení ochrany životního prostředí. Formy ochrany životního prostředí
 6. Mezinárodní úmluvy a úmluva o světovém kulturním a přírodním dědictví a její objekty ve světě a ČR.
 7. Globální ekologické problémy. Vliv na člověka a přírodu. Možnosti řešení situace.
 8. Aplikace ekologických zásad do oblasti sportu a sportovních zařízení.
 9. Turistika, turismus, sporty v přírodě a ochrana životního prostředí.
 10. Problematika životního stylu, zdraví a prostředí. Civilizační rizika.
 11. Kvalita vody, ovzduší a tělesná zátěž. Vliv prostředí na sportovce.
 12. Problematika třídění a likvidace odpadů. Zásady domácí ekologie.
 13. Zdroje energie a surovin. Obnovitelné a neobnovitelné. V měřítku světovém a v ČR.
 14. Ekologická gramotnost. Možnosti ekologické výchovy.
 15. Test
cvičení
 1. Technologie třídění a likvidace odpadů.
 2. Alternativní zdroje energie. Energetická úspornost.
 3. Ekologie provozu sportovních zařízení.
 4. Ekologická výchova a poznávaní přírody.
Požadavky na zápočet: Účast na cvičeních a písemná zkouška.

Literatura:
Povinná:
 1. DOLEŽAL,T., MÁLEK,P. PRAHA: KAROLINUM, 2000. 96 S. ISBN 80-246-0136-2 , Ekologické aspekty tělesné výchovy, sportu a turistiky. , Praha: Karolinum, 2000. 96 s. ISBN 80-246-0136-2
 2. BRANIŠ, M. A KOL., Výkladový slovník vybraných termínů z oblasti ochrany životního prostředí a ekologie, 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 46 s. ISBN 80-7184-758-5 2. dotisk r. 2004
 3. BRANIŠ, M., Základy ekologie a ochrany životního prostředí, 1. vyd. Praha: Informatorium, 1997. 143 s.
 4. MOLDAN, B. , (Ne)udržitelný rozvoj : ekologie – hrozba i naděje, Uspořádala Hana Kolářová. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 141 s. ISBN 80-246-0769-7

Doporučená:
 1. BĚLOHOUBEK, M. , Sociální ekologie I., 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2002. 89 s.
 2. BĚLOHOUBEK, M. , Sociální ekologie II , 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita - Provozně ekonomická fakulta, 2003. 92 s. ISBN 80-213-1033-2
 3. BRANIŠ, M., PIVNIČKA, K. 1. VYD. PRAHA: UNIVERZITA KARLOVA, 1994., Úvod do studia životního prostředí, 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1994.
 4. DAHLKE, R. , Čím onemocněl Svět ? : moderní mýty ohrožují naši budoucnost. , Překladatel Jiří Pondělíček. 1. vyd Praha: Ikar, 2004. 270 s. ISBN 80-249-0380-6
 5. DOLEŽAL, T. , Sport a prostředí. Olympijská knihovnička 16. Svazek., Praha: ČOV, 1998.
 6. DOLEŽAL, T., Ekologické problémy současného sportu Olympijská knihovnička 22. Svazek. , Praha: ČOV, 2000.
 7. DALší ZDROJE, viz přiložené soubory Word,

Soubory ke stažení

Prosím, vyberte si příslušnou sekci.

Dokumenty ke staženíPDF soubory ke staženíPrezentace ke stažení

© Jakub Hruška, 2007