Fórum kinantropologie


Česká kinantropologická společnost


Fórum kinantropologie 2017: vzdělávání v kinantropologii

 

Tradiční konference se uskuteční ve dnech 20. - 21. září 2017

v rekreačním a školicím středisku České pošty MORAVEC na Vysočině

http://www.ubytovani-moravec.cz/

  

Konference se koná pod záštitou prof. Ing. Václava Bunce, CSc.,

proděkana pro vědeckou a výzkumnou činnost UK FTVS

 

Konference je příspěvkem k řešení výzkumných záměrů a projektů:

 • ·           PROGRES 41, 19 (UK FTVS)
 • ·           Výzkum kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví (MUNI/A/0994/2016)

Pořadatel:

 • ·           UK FTVS ve spolupráci s PdF MU

Ústřední témata:

 • ·           Problematika vzdělávání v kinantropologii
 • ·           Zprávy o řešení výzkumných projektů týkajících se vzdělávání v kinantropologii
 • ·           Vystoupení doktorandů s tématy zaměřenými na vzdělávání v kinantropologii

Organizační pokyny:

 • ·           Zahájení ve středu 20. 9. 2017 obědem ve 13:00.
 • ·           Ukončení ve čtvrtek 21. 9. 2017 cca v 17:00 (odjezd podle potřeby jednotlivců).
 • ·           Cena noclehu 300-400 Kč podle objektu (budova, chata).
 • ·           Cena stravy celkem cca 400 Kč (oběd, večeře, snídaně, oběd, večeře).
 • ·           Sportovní možnosti: cyklotrasy, beach volejbal, volejbal, fotbálek, plavání (rybník) aj.
 • ·           Pokyny k elektronickému sborníku a k obnovení webových stránek konference zašle PhDr. Petra Matošková, Ph.D. (UK FTVS)

 

Elektronickou přihlášku vyplňte nejpozději do 5. 9. 2017 na této adrese:

https://goo.gl/forms/OwGOeN0wtLHFO7iz2

 

Za všechny organizátory vás zdraví a na setkání se těší

Viléma Novotná a Petra Matošková (UK FTVS), Vladislav Mužík a Marek Trávníček (PdF MU)