Fórum kinantropologie


Česká kinantropologická společnost


Fórum kinantropologie 2018: vzdělávání v kinantropologii

 Tradiční konference pořádaná ve spolupráci UK FTVS a PdF MU

se uskuteční ve dnech 11. - 12. září 2018

v rekreačním a školicím středisku České pošty MORAVEC na Vysočině

http://www.ubytovani-moravec.cz/

 

 

Konference je příspěvkem k řešení výzkumných záměrů a projektů:

·           PROGRES Q 19 a Q 17 (UK FTVS)

·           Výzkum kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví ( MUNI/A/0877/2017)

Ústřední témata:

·           Problematika vzdělávání v kinantropologii

·           Zprávy o řešení výzkumných projektů týkajících se vzdělávání v kinantropologii

·           Vystoupení doktorandů s tématy zaměřenými na vzdělávání v kinantropologii

Organizační pokyny:

·           Zahájení v úterý 11. 9. 2018 obědem ve 13:00.

·           Ukončení ve středu 12. 9. 2018 odpoledne (odjezd podle potřeby jednotlivců).

·           Cena noclehu 300-400 Kč podle objektu (budova, chata).

·           Cena stravy celkem cca 400 Kč (oběd, večeře, snídaně, oběd, svačina).

·           Sportovní možnosti: cyklotrasy, beach volejbal, volejbal, fotbálek, plavání (rybník) aj.

 

Elektronickou přihlášku vyplňte nejpozději do 3. 9. 2018 na této adrese:

https://docs.google.com/forms/d/1MYaIJHhi8sApS8x45KxXTZFymniB4iB3ZqcLJvdsEus/edit

 

Pokyny k elektronickému sborníku:

http://web.ftvs.cuni.cz/pozvanky/pedagkinantropologie/informace-o-publikovani.html

 

Za všechny organizátory vás zdraví a na setkání se těší

Viléma Novotná a Petra Fořterová (UK FTVS)

Vladislav Mužík a Marek Trávníček (PdF MU)