U N I V E R Z I T A   T Ř E T  Í H O   V Ě K U

 

N A   U N I V E R Z I T Ě   K A R L O V Ě

F A K U L T A   T Ě L E S N É   V Ý C H  O V Y   A   S P O R T U

 

José Martiho 31 – 162 52 Praha 6 – Vokovice

 

P ř i h l á š k a

ke studiuPříhláška uzavřena. Pokud máte zájem přihlásit se jako náhradník, prosím pošlete mi mail na adresu prajerova@ftvs.cuni.cz.
Děkuji.