Kurzy plánované na únor a březen 2017

Základy sportovního práva
Přednášky jsou zaměřeny na spolkové právo, řízení sportovních klubů a jejich orgány, právní postavení trenérů, evidenci členské základny ve sportovním klubu, postavení sportovce amatéra a profesionála a s tím spojená klubová smluvní ujednání, pojem, právní postavení, práva a povinnosti organizačního výboru národní či mezinárodní sportovní akce, sportovní reklama a pojem reklamní smlouvy ve sportu a její náležitosti, typy licencí ve sportu, proces dopingové kontroly, kazuistika zaměřená na sportovní problematiku, např. porušení sportovních a dopingových pravidel, zranění sportovce při soutěži, porušení reklamní smlouvy apod.
Kontakt: Jana Ryantová, tel.: 220 172 412, ryantova@ftvs.cuni.cz

Osobní a kondiční trenér pro potřeby sportovců a sportovních klubů
Kurz Osobní a kondiční trenér je zaměřen pro potřeby sportovců a sportovních klubů. Svoji obsahovou náplní může sloužit také pro potřebu kondiční přípravy v privátní sféře. Studijním programem, obsahem, formami a prostředky odpovídá požadavkům pro vydání „B“ trenérské licence. Studium je distanční formy a v podobě kurzovní výuky (dvoudenní bloky sobota – neděle) je rozloženo do 150 hodin a rozčleněno do studijních bloků odpovídajících předepsanému počtu hodin studia.
Kontakt: Lada Novotná, tel.: 220 172 250, lnovotna@ftvs.cuni.cz

Kurz trenéra Fitness (pro studenty UK FTVS)
Výstupem kurzu je trenérská licence B – Instruktor fitness na základě které získáte živnostenské oprávnění pro práci trenéra v oblasti fitness. Kurz může mít návaznost na trenérskou licenci A u Svazu Kulturistiky a Fitness ČR. Kurz je zaměřen na tvorbu programů ve fitness centrech při specifických svalových dysbalancích, redukci tělesného tuku, náběru svalové hmoty, část výuky je věnována speciálně tréninku žen. Praktická část kurzu je věnována aplikací funkčních testů do konkrétních tréninkových programů. Kurz je otevřen pro posluchače TVS i Fyzioterapie.
Kontakt: Lada Novotná, tel.: 220 172 250, lnovotna@ftvs.cuni.cz

Kurz bezpečného pohybu v zimních horách – základy skitouringu a skialpinismu
Náplní kurzu je osvojení teoretických a praktických poznatků ze skialpinismu (skitouringu). Kurz představuje frekventantům perspektivní oblast zimní rekreace a efektivní prostředek výchovy v přírodě. Osvětlení problematiky svahových pochodů zimních hor, základů meteorologie. Informace o technickém vybavení pro bezpečné provozování aktivity. Získání teoretických a praktických informací o technikách a taktikách výstupů.
Po praktickém přezkoušení a teoretickém testu absolvent získá Osvědčení o absolvování.
Kontakt: svomacko@ftvs.cuni.cz; pankova@ftvs.cuni.cz

Výuka k získání řidičského oprávnění skupiny „B“
Na UK FTVS máte možnost získat řidičské oprávnění skupiny „B“.
V rámci celoživotního vzdělávání tuto možnost nabízí Katedra technických a úpolových sportů.
Cena studia se pohybuje v rozmezí 9450 Kč až 9950 Kč dle počtu účastníků.
Studium je dlouhé 70 hodin a je zakončené zkouškou před komisařem MHMP.
Kontakt: palas@ftvs.cuni.cz; limova@ftvs.cuni.cz

TOPlist

vytvořil webmaster UK FTVS, (c) 2006 - 2017