FÓRUM KINANTROPOLOGIE

od roku 1993

Fórum kinantropologie 2021: vzdělávání v kinantropologii

 Tradiční konference pořádaná ve spolupráci UK FTVS a PdF MU

se uskuteční ve dnech 13. – 14. září 2021

v rekreačním a školicím středisku České pošty MORAVEC na Vysočině

V případě nepříznivé epidemiologické situace se bude konference konat online.

(V tomto případě budou informace o organizačních změnách zaslány přihlášeným účastníkům emailem a uveřejněny zde.)

 

Tematické zaměření konference:

Příprava budoucích učitelů tělesné výchovy

Diskusní téma:

Revize rámcových vzdělávacích programů

 

Za všechny organizátory vás zdraví a na setkání se těší

Radka Peřinová a Libor Flemr (UK FTVS)

Jaroslav Vrbas a Marek Trávníček (PdF MU)