POKYNY PRO AUTORY ZPŮSOB PSANÍ TEXTU

Přijímané formáty textu: *.docx, příp. *.doc. Z důvodu urychlení následné grafické úpravy pište text plynule, bez odsazování, zarovnávejte text pouze vlevo, odstavce označujte klávesou enter, nevkládejte před ně tabulátor ani několik mezer. Nepoužívejte dělení slov. Pište systémovými fonty Times New Roman nebo Arial (příp. Calibri), velikost 12, řádkování 1,5. Celý rukopis průběžně stránkujte s vyznačeným zařazením obrázků a tabulek do textu. K vyznačování v textu můžete použít kurzivu, v odůvodněných případech i tučné písmo. Pokud možno nepoužívejte podtrhávání. Pro poznámky v textu používejte automatizované poznámky pod čarou MS Word. Dbejte na to, aby mezi nimi nebyly žádné „ručně“ (pomocí horního indexu) vkládané poznámky. Do rukopisu nevkládejte: – obrázky, – symboly (šipky, lístky, čáry nad či pod odstavci ap.), barvy, stíny, rámečky, podtisk a jiné efekty, – netextové objekty (plovoucí rámečky/boxy s textem ap.), – barevná zvýraznění, komentáře, sledování změn a jiné „redakční“ funkce.

TABULKY

Tabulky připravte pomocí zabudovaného tabulkového editoru MS Word. Používejte jednoduché formátování (černá barva, jeden typ čáry, formátování textu), nepoužívejte žádné stínování nebo několikeré typy čar. Tabulku nechte v rukopisu na stejném místě, kde má být v časopisu, nebo ji dodejte v samostatném souboru (např. Tab1.doc) a v textu na místě, kde má být zalomena, na ni odkazujte. Tabulky připravené v editoru MS Excel dodávejte v samostatných souborech.

OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

Obrazovou dokumentaci dodávejte na předlohách, které lze reprodukovat skenováním, nebo v elektronické podobě. Požadované formáty a rozlišení pro obrazové materiály v elektronické podobě (obrazové materiály dodávejte bez komprese): – Grafy, diagramy, schémata aj. dodávejte jako vektorové formáty (*.eps, *.ai, příp. kvalitní *.pdf). Grafy připravte buď v editorech MS Word/Excel (černobíle) nebo vektorovém formátu (*.pdf, *.eps). U grafů dodávaných v Excelu jsou zapotřebí plná data, např. grafy stahované z internetu jsou pro publikaci nevyhovující. Grafy dodejte v samostatných souborech (např. Graf1.doc, Graf1.xls) a v textu na místě, kde má být zalomen, na něj odkazujte. – Bitmapové obrázky (fotografie, jednobarevné obrázky ap.): formát *.tiff, *.jpg s nejnižší mírou komprese (případně *.pdf s vloženými fonty a obrázky v tiskové kvalitě); rozlišení (při velikosti 1 : 1) 300 dpi u fotografií, 1200 dpi u jednobarevných obrázků (tzv. pérovky) nebo grafů a schémat, nelze-li je z vážných důvodů dodat vektorově. Obrázky nikdy nevkládejte do textu (MS Word je tím nevratně kvalitativně degraduje). Předlohy ke skenování označte čísly (Sken01, Sken02), elektronické soubory pojmenujte jednotně (Obr1.tif, Obr2.tif apod.) a v tištěné podobě textu pouze vyznačte místo, kde mají být umístěny.

TOPlist

V archívu najdete nově ukázkové časopisy podle této šipky


vytvořil webmaster UK FTVS, (c) 2006 - 2017