Chcete nám ušetřit práci?

Následující informace pro psaní a dodávání článků do TVSM mají charakter doporučení, jejichž dodržením nám významně ulehčíte práci a urychlíte tak redakční řízení.

Rozsah textu není předem nikterak omezen, jeho případná redukce je však možná v rámci recenzního řízení a redakčních úprav. Seriálové články jsou po dohodě s redakcí možné. V případě nutnosti hlubších zásahů do textu se s autorem osobně spojíme a dohodneme podrobnosti. Obecně dáváme přednost zpracování textů v elektronické podobě v textovém editoru Microsoft Word.

Text v souboru nikterak neformátujte. Jedinou přípustnou možností je použití kurzívy a tučného písma pro zvýraznění některých pasáží. Tabulky, grafy (obojí jen v krajním případě) a ilustrace uložte do samostatného dokumentu. Nikdy je nevkládejte do textu! V grafech – pokud jsou nezbytné – nepoužívejte různých odstínů šedi, plochy šrafujte. Pro nás nepotřebné je zalamování odstavců do více sloupců, odsazování odstavců či použití grafiky přímo v textu! Takové individuální úpravy musíme později stejně pracně odstranit, což nám přidělává práci. Klávesu Enter používejte pouze k ukončení odstavce. Nezapomínejte, že v jazyce českém se nepoužívá desetinná tečka, ale čárka. Mezi číslicí a znakem %, m, s apod. dělejte mezeru. Používejte pouze font Times New Roman CE 12 .

Jako další možnost se nabízí zaslání podkladových černobílých i barevných fotografií a kreseb. Podle vašich podkladů můžeme zajistit překreslení obrázků. Popisky k obrázkům připojte na konec textu a to vždy ve formě Obr. 1 – popisek. Nezapomeňte označit příslušnými čísly jednotlivé obrázky a v textu uvést odkazy na ně.

Příspěvky můžete zasílat jako přílohy v elektronické podobě na kontaktní adresy. Text v elektronické podobě můžete rovněž zaslat na vhodném elektronickém nosiči poštou.

Dokumenty označujte svým jménem a krátkým upřesněním tématu. V názvu dokumentu nepoužívejte zkratku TVSM. K urychlení komunikace připojte nezbytné údaje o sobě, veškeré telefonní a mailové spojení, adresu pracoviště a bytu.

 

TOPlist

V archívu najdete nově ukázkové časopisy podle této šipky


vytvořil webmaster UK FTVS, (c) 2006 - 2017