Náš úkol, směr a cíl


TVSM chce popularizovat výsledky vědeckých prací nabízet je praxi seznamovat se zkušenostmi učitelů a trenéru

TVSM je populárně naučný časopis. Jeho posláním je zvyšovat vzdělanostní úroveň učitelů a trenéru. Je to nutné? 

Pokračovat 


2. číslo TVSM 2020

 vyjde 18.3. 2020