Náš úkol, směr a cíl


TVSM chce popularizovat výsledky vědeckých prací nabízet je praxi seznamovat se zkušenostmi učitelů a trenéru

TVSM je populárně naučný časopis. Jeho posláním je zvyšovat vzdělanostní úroveň učitelů a trenéru.

Pokračovat 

         JAK BUDE ČASOPIS VYCHÁZET V ROCE 2023

1.  25. 1. 2023 

2.  22. 3. 2023

3.  24. 5. 2023

4.  13. 9. 2023

5.  18. 10. 2023

6.  6. 12. 2023