Náš úkol, směr a cíl


TVSM chce popularizovat výsledky vědeckých prací nabízet je praxi seznamovat se zkušenostmi učitelů a trenéru

TVSM je populárně naučný časopis. Jeho posláním je zvyšovat vzdělanostní úroveň učitelů a trenéru.

Pokračovat 

         JAK BUDE ČASOPIS VYCHÁZET V ROCE 2024

1.  24. 1. 2024 

2.  20. 3. 2024

3.  22. 5. 2024

4.  11. 9. 2024

5.  23. 10. 2024

6.  4. 12. 2024