Na koho se obrátit

Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
José Martího 31, 162 52 Praha 6
tel.: 220 172 239
e-mail: pavlu@ftvs.cuni.cz

Administrace, predplatné a inzerce:

Ing. Otmar Soucek
José Martího 31, 162 52 Praha 6
tel.: 220 172 190
e-mail: soucek@ftvs.cuni.cz