Vydavatel

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Odpovědný redaktor:
Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D. jan.chrudimsky@ftvs.cuni.cz

 

Výkonná redakce:

ales.kaplan@ftvs.cuni.cz

kamil.kotlik@ftvs.cuni.cz

Sekretář, předplatné, inzerce:

otmar.soucek@ftvs.cuni.cz

Grafická úprava:

frantisek.serbus@ftvs.cuni.cz

Sekretariát redakce:
Ediční centrum FTVS UK, José Martího 31, 162 52 Praha 6
tel.: 220 172 190

Redakční rada:
Doc. PaedDr. Elena Bendíková, Ph.D.,
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
Doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.,
Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.,
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
PaedDr. Tomáš Gnad,
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. Martin Chlumský, DiS.,
Česká obec sokolská
PhDr. Jaroslav Krištofič,
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
MUDr. Simona Majorová,
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
Zdenka Marvanová,
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
PaedDr. Tomáš Miler,
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
Doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.,
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc.,
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Prof. PaedDr. Jaromír Šimonek,
Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře
Doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc.,
Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
PaedDr. Jan Tupý,
Národní ústav pro vzdělávání v Praze
PhDr. Ivana Turčová, Ph.D.,
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.,
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze