Vydavatel

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Odpovedná redaktorka:
Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. pavlu@ftvs.cuni.cz

 

Výkonná redakce:

varekova@ftvs.cuni.cz

akaplan@ftvs.cuni.cz

kotlik@ftvs.cuni.cz

Sekretár, predplatné, inzerce:

soucek@ftvs.cuni.cz

Grafická úprava:

serbus@ftvs.cuni.cz

Sekretariát redakce:
Edicní centrum FTVS UK, José Martího 31, 162 52 Praha 6
tel.: 220 172 190, 220 172 168

Redakční rada:
Doc. PaedDr. Elena Bendíková, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
Doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyne v Ústí nad Labem
Prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
PaedDr. Tomáš Gnad, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. Martin Chlumský, DiS., Česká obec sokolská
PhDr. Jaroslav Krištofic, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
MUDr. Simona Majorová, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
Zdenka Marvanová, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
PaedDr. Tomáš Miler, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
Doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc., Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře
Doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc., Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
PaedDr. Jan Tupý, Národní ústav pro vzdelávání v Praze
PhDr. Ivana Turčová, Ph.D., Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
PaedDr. Michal Velenský, Ph.D., Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze