Ceny plošné černobílé inzerce:

4. strana obálky 1/1 (118 x 164 mm ) 6 000 Kč
1/2 (118 x 82 mm ) 3 000 Kč
2. nebo 3. strana obálky 1/1 (118 x 164 mm ) 5 000 Kč
1/2 (118 x 82 mm ) 2 500 Kč
Přirážka za přítisk 1 barvy 2 000 Kč
Inzerát v rámečku (šířka 12 cm ) 25 Kč/cm 2
Vložený leták A5 (barevný papír, tisk, vložení) 10 000 Kč
Grafická úprava – přirážka 10 %    
Slevy za opakování stejného inzerátu 4x 10 %
8x 20 %
Vkládání hotového letáku A5 nebo menšího 1 Kč/ks

Všechny ceny jsou uvedeny bez 19 % DPH.

Pokud je součástí inzerátu obrázek nebo logo, je třeba jej zaslat jako samostatný soubor. Akceptovatelné jsou formáty: TIFF, JPG, popř. BMP.

Písemné objednávky přijímáme poštou, faxem nebo e-mailem. Objednávka by měla obsahovat text inzerátu, požadované umístění, rozměr nebo max. cenu. Dále je nutné uvést vaši přesnou adresu včetně IČO a DIČ, na níž zašleme po uveřejnění inzerátu fakturu. Objednávky zasílejte co nejdříve, uzávěrka je 3 týdny před termínem expedice.