Úvahy, náměty a projekty – popularizace poznatků, zaměřených na současnou progresivní praxi ve školní tělesné výchově a sportu mládeže, školní vzdělávací programy, vztah tělesné aktivnosti a zdraví, olympismus, legislativa, ekologie, komunální politika, výchova apod.

Tipy na pomoc praxi – didaktické problémy školní tělesné výchovy, sportovního tréninku mládeže a pohybových aktivit zdravotně oslabené mládeže

Výzkum odpovídá, nabízí – popularizace výzkumných nálezů se zřetelem na jejich využití v praxi, odpovědi našich výzkumníků na vaše dotazy

Zajímavosti, zprávy – prakticky významné informace o různých kongresech, seminářích a jiných událostech, historická ohlédnutí, aktuality, odkazy na www stránky

Recenze – inovační podněty z domácí a zahraniční knižní produkce

Napsali nám – dopisy čtenářů, kritické ohlasy na články