Náš úkol, směr a cíl

TVSM chce popularizovat výsledky vědeckých prací nabízet je praxi seznamovat se zkušenostmi učitelů a trenéru
TVSM je populárně naučný časopis. Jeho posláním je zvyšovat vzdělanostní úroveň učitelů a trenéru. Je to nutné?

Odpověď nabízí analogie čtyř profesí: učitelství, trenérství, lékařství, vědy.
Jaký je vztah vědce a učitele, vědce a trenéra, vědce a lékaře?
Vědec objevuje nové poznatky.
Učitel, trenér a lékař přijímají poznatky, které považují za použitelné, shromaždují osobní zkušenosti při jejich aplikaci.
Otázka: Dovedete si představit lékaře, který se nebude celoživotně vzdělávat?
Neplatí pro učitele a trenéra stejná povinnost?
Jsme přesvědčeni, že profese učitele, trenéra a lékaře spojuje potřeba

  • neustále se vzdělávat
  • vyhledávat nové poznatky
  • provázet jejich selekci
  • aplikovat je ve své profesi

Dnešní tendence v medicíně – evidence (science) based medicine: 
Léčebné postupy, operativní zákroky musí být založené na shodě většího množství výzkumných nálezu.
Stejná tendence se projevuje v učitelství a trenérství: 
Evidence (science) based education, coaching, physical education
Potřebujeme vědecky ověřené návody, rady, předpisy.
Naše veda nereaguje! Nezajímá se o efekty pohybového zatěžování!
To, co se doporučuje, je převážně založeno na víre (belief-based).
Proto TVSM podporuje a rozšiřuje znalosti založené na výzkumu a jejich praktické aplikace s cílem zvýšit pohybovou aktivnost mládeže a získat ji pro celoživotní pěstovaní pohybových aktivit.

Nabídka pro učitele a trenéry!

Objektivizujte své vyučování, svůj trénink! 
Zjišťujte efekty svého působení, výkony svých žáku! Publikujte zjištěné výsledky!

NAPIŠTE NÁM!

soucek@ftvs.cuni.cz