Čím se odlišujeme od jiných časopisů

Tělesná výchova a sport mládeže (TVSM, ISSN 1210 - 7689, ev. č. MK ČR E 757) je v oblasti pohybových aktivit jediný univerzální odborný recenzovaný časopis v České republice. Vychází od roku 1931. Časopis je zdrojem informací a tvorby názorů učitelů, trenérů a cvičitelů mládeže. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, která časopis vydává, plní jeho prostřednictvím nezastupitelnou úlohu v dalším vzdělávání všech profesionálů v oblasti pohybových aktivit. Časopis je stále více využíván i studenty tělesné výchovy a sportu na vysokých školách a dalšími zájemci o hlubší seznámení s pohybovými aktivitami a jejich působením na člověka. Nabízí srozumitelné čtení pro každého. Články mají nadčasovou platnost, budete se k nim vracet.