Předplatné

Časopis vychází 6x ročně a je distribuován pouze předplatitelům.
Roční předplatné 300,– Kč, jednotlivá čísla 50,– Kč.

A) Distribuci pro předplatitele provádí a předplatné jménem vydavatele zajišťuje firma

SEND Předplatné, spol. s r.o.,

B) Redakce TVSM
Administrace, předplatné a inzerce:
ing. Otmar Souček
José Martího 31, 162 52 Praha 6
tel.: 220 172 190
e-mail: otmar.soucek@ftvs.cuni.cz

C) Předplatné v SR zajišťuje MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o.,
Šustekova 8, 851 04 Bratislava, tel.: 02/67201931-33, fax: 02/67201930
e-mail: predplatne@press.sk