Úvodem


Vážení studenti vysokých škol oboru Tělesná výchova a sport, posluchači trenérských kurzů, sportovci a všichni, které problematika autogenního tréninku zaujala,

nabízíme Vám zcela novou učebnici aplikovanou do oblasti psychologické přípravy sportovce. Pedagogická praxe opakovaně ukazuje, že studenti, trenéři i sportovci mají znalost některých psychorelaxačních technik, nicméně je většinou neumějí převést do praxe. Jedním z důvodů je skutečnost, že jednotlivé relaxační techniky v oblasti sportu dosud nebyly zpracovány do podoby metodických pomůcek, ale byly pouze popsány v učebnicích psychologie sportu.

Autogenní trénink (AT) je nejznámější psychorelaxační technikou v České republice, která umožňuje ovlivnění psychických stavů organismu. S touto technikou byli studenti oborů TVS aktivně v průběhu studia seznámeni, ale většinou ji dále neuplatňují v praxi.

Pro metodickou pomůcku autogenního tréninku jsme zvolili moderní formu multimediální učebnice, která s sebou nese potenciál víceúrovňového sdělení a lze ji použít prakticky na všech typech zařízení umožňující přenos zvuku. Mluvené slovo s doprovodným didaktickým textem umožní lépe pochopit celou problematiku autogenního tréninku a plně využít jeho možností. Věříme, že právě tato forma je pro naučení se dovednosti této technice adekvátní. Díky této učebnici máte možnost si rychleji a efektivněji osvojit tuto relaxační techniku a následně ji zařadit do psychologické přípravy.

Učebnice, která se Vám právě dostala do rukou, má vzhledem k rozsahu cílové skupiny (sportovci všech úrovní, trenéři) velmi široké využití. Z důvodů větší variability uplatnění autogenního tréninku v praxi učebnice obsahuje několik verzí zvukových nahrávek autogenního tréninku (plnou i zkrácenou), dále verze pro různé druhy sportů (individuální, kolektivní).

Využití učebnice pro potřeby sportovní reprezentace ČR plně podpořil i Český olympijský výbor.