Kontakty

Autorka:
Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA: lkovarova@ftvs.cuni.cz

Projekt vznikl pod záštitou:

Fondu rozvoje vysokých škol,

Fond rozvoje vysokých škol

Českého rozhlasu Plzeň

Český rozhlas Plzeň

a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

UK FTVS