Jednotlivé kroky autogenního tréninku


Jádrem nižšího stupně je 7 postupně nacvičovaných úkolů, při nichž dosahujeme uvolnění v různých částech a orgánech těla ve spojení s koncentrací na příslušné subjektivní pocity. Předpokladem je zvládnutí celkové svalové relaxace.

! Zapamatujte si:

Cvičení postupují v tomto sledu:

  1. Nácvik uvolnění
  2. Nácvik pocitu tíhy
  3. Nácvik pocitu tepla
  4. Koncentrace na dech
  5. Koncentrace na srdeční činnost
  6. Nácvik pocitu tepla v břiše
  7. Nácvik pocitu chladu na čele

Končí se vždy odvoláním relaxace za použití energicky vyslovených formulek „paže napnout, zhluboka dýchat, otevřít oči“. Pouze před spaním je možno nechat relaxaci plynule přejít ve spánek.

! Doporučení: Pro snazší zapamatování souslednosti cvičení doporučujeme zjednodušení: Uvolnění – tíha – teplo – dech – tep – břicho - hlava