Modifikace pro kolektivní sporty

Klasický autogenní trénink J. Schultze je zakončen tzv. formulkami. Pomocí nich má klient, resp. pacient dosáhnout stavu žádoucího, eventuelně se zbavit potíží nežádoucích. Tedy, na konci cvičení, ve stavu hluboké relaxace, pohroužení se do sebe, jsou zadávány specifické autosugesce, např. při odvykání kouření:“Kouření, cigarety mi jsou lhostejné“, apod.

Tady, při aplikaci postupů AT na sport, se jedná o modifikaci formulek sugestivně prožívaných situací zaměřených před startem, zahájením zápasu, na sportovní výkon. Formulky jsou aplikovány v relaxaci, tedy navazují na zkrácenou verzi autogenního tréninku. Cílem tohoto postupu je zvládnout předstartovní stavy, regulace psychických i tělesných procesů, bezprostřední příprava na závod, zápas.

Nahrávku obsahující modifikaci pro kolektivní sporty si můžete stáhnout zde.