Elektronická studovna


Antropomotorika


Studijní plán předmětu

Charakteristika:
Seznámení se základním pojmoslovím a principy tělesného pohybu a lidské motoriky uplatňované v rámci tělocvičné a sportovní činnosti. Pohybové schopnosti a pohybové dovednosti. Nástin motorického a somatického vývoje. Základy testování a diagnostiky motoriky.
povinný předmět, LS, 1/1, Z, TVS Bc. 2. ročník

Garant předmětu:
PhDr. Jan Štochl, Ph.D.

Obsah výuky:
Přednášky
 1. Konstrukty motoriky (pojmosloví, taxonomie motoriky, tělesná cvičení, tělesná zdatnost, fylogeneze motoriky).
 2. Nástin somatického a motorického vývoje – ontogeneze motoriky (periodizace, charakteristika jednotlivých období).
 3. Pohybové schopnosti a dovednosti (kondiční a koordinační schopnosti, struktura schopností, pohybové schopnosti x pohybové dovednosti).
 4. Komplex silových a rychlostních schopností (struktura, biologická podstata, diagnostika – vybrané příklady, vývoj).
 5. Komplex vytrvalostních a obratnostních (koordinačních) schopností (struktura, biologická podstata, diagnostika – vybrané příklady, vývoj).
 6. Základy testování a měření v tělocvičné a sportovní praxi.
Semináře
 1. Projevy motorické laterality v tělocvičné a sportovní praxi. Diagnostika, praktické ukázky.Diagnostika, praktické ukázky.
 2. Skupinové testování s využitím některého motorického testu, záznam testových výsledků.
 3. Zpracování výsledků testování, interpretace, principy norem a standardů pro individuální hodnocení motoriky.
 4. Eurofit pro mládež a Eurofit pro dospělé (praktické ukázky).
 5. Unifittest 6-60 a Fitnessgram (USA) (praktické ukázky).
 6. Skupinové měření vybraných znaků tělesné stavby, interpretace výsledků s použitím doporučených standardů a norem.
Požadavky na zápočet: Povinná položka

Požadavky na zkoušku: aktivní účast na seminářích (80%) ústní (písemná) zkouška

Literatura:
Povinná:
 1. HÁJEK, J., Antropomotorika, 1. vyd. Praha : PF 2001.
 2. ČELIKOVSKÝ, S., ET AL. , Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu, 3. vyd. Praha : SPN, 1989.
 3. MĚKOTA, K., KOVÁŘ, R., ŠTĚPNIČKA, J., , Antropomotorika II.: skripta, 1. vyd. Praha : SPN, 1988. 179 s.
 4. MĚKOTA, J., NOVOSAD, J. , Motorické schopnosti, Olomouc:UP v Olomouci, 200
 5. , JCU.cz – pedagogická fakulta – e-amos – antropomotorika,
 6. , CZTENIS.cz – metodická komise – výuka,

Doporučená:
 1. HEALEY J.M., Leváci a jejich výchova, Praha : Portál 2002.
 2. KASA, J., Športová antropomotorika , Bratislava: SVSTVŠ, 2000
 3. KOVÁŘ, R., MĚKOTA, K., Unifittest (6-60) : manuál, 1. vyd. Ostrava : Ped. fak., 1966. 116 s. ISBN 80-7042-111-8
 4. KOVÁŘ, R., BLAHUŠ, P., Vybrané statistické metody antropomotorice, 2. vyd. Praha : UK, 1975. 111 s.
 5. MĚKOTA, K., BLAHUŠ, P., Motorické testy v tělesné výchově, 1. vyd. Praha : SPN, 1989
 6. SUCHOMEL, A. , Současné přístupy k hodnocení tělesné zdatnosti u dětí a mládeže (Fitnessgram), Česká kinantropologie. 2003 vol.7, č. 1, s.83-100.
 7. ZELAZNIK, H. N. (ED.). , Advances in motor learning and control, Champaign: Human Kinetice, 1996
 8. LATASH, M. L. , Control of human Movement, Champaign: Human Kinetice, 1993.
 9. , Časopis Journal of human movement studies. V ÚTK.,

Soubory ke stažení

Prosím, vyberte si příslušnou sekci.

Dokumenty ke staženíPDF soubory ke staženíPrezentace ke stažení

© Jakub Hruška, 2007