Elektronická studovna


Tělesná výchova a sport zdravotně postižených


Studijní plán předmětu

Charakteristika:
Předmět seznamuje studenty s problematikou aplikovaných pohybových aktivit /APA/ a sportu zdravotně postižených. Zabývá se různými aspekty jednotlivých typů zdravotních postižení a představuje možnosti pohybových aktivit pro postižené na různých úrovních sportovní činnosti.
povinný předmět LS 1/1 Z

Garant předmětu:
Mgr. Klára Daďová

Obsah výuky:
přednášky
 1. Úvod do problematiky a význam TVS pro zdravotně postižené. Základní terminologie. Definice a rozdělení zdravotních postižení.
 2. Historie tělovýchovy a sportu zdravotně postižených. Organizace sdružující zdravotně postižené sportovce a profesionály pracující v oboru.
 3. Psychosociální aspekty postižení a aplikovaných tělesných aktivit. Komunikace se zdravotně postiženými lidmi.
 4. Testování a pohybový režim zdravotně postižených.
 5. Problematika klasifikace ve vrcholovém sportu.
 6. Problematika integrace.
 7. Vybrané letní a zimní sporty pro zdravotně postižené (pravidla, adaptace, klasifikace).
semináře
 1. Adaptace a její principy.
 2. TVS zrakově a sluchově postižených. Biomedicínská charakteristika (příčiny, důsledky, rozdělení a specifika). Možnosti, indikace a kontraindikace pohybových aktivit. Speciální pomůcky.
 3. TVS tělesně postižených (paraplegie, DMO, amputace atd.). Dtto
 4. TVS psychosociálně postižených (mentální retardace, autismus, poruchy učení). Dtto
 5. TVS osob s civilizačními chorobami a seniorů. Dtto
 6. Hospitace / stáž I - praktická ukázka sportovních aktivit zdravotně postižených (návštěva sportovního oddílu).
 7. Hospitace / stáž II - praktická ukázka sportovních aktivit zdravotně postižených (návštěva sportovního oddílu).
Požadavky na zápočet: 100 % účast studentů na seminářích, seminární práce

Literatura:
Povinná:
 1. WINNICK, J.P. (ED.). , Adapted Physical Education and Sport. 3rd. ed. , Champaign, IL: Human Kinetics. 2000. ISBN: 0-7360-3324-6.
 2. , 2. Australian Sports Commission. Give it a go: Including people with disabilities in sport and physical activities. 2001,
 3. , RADA EVROPY. Evropská charta sportu pro všechny: zdravotně postižené osoby. MŠMT ČR : 1996 ,
 4. VAN LENT, M. (ED.). 2006. AVAILABLE ON WWW.INCLUSIVESPORTS.ORG , Count me in. A guide to Inclusive Physical Activity, Sport and Leisure for Children with Disability., 2006. Available on www.inclusivesports.org
 5. KARÁSKOVÁ, V. (ED.). , Kapitoly z teorie a didaktiky aplikované tělesné výchovy. 1. vyd., Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2005. ISBN: 80-244-1078-8.

Soubory ke stažení

Prosím, vyberte si příslušnou sekci.

Dokumenty ke staženíPDF soubory ke staženíPrezentace ke stažení

© Jakub Hruška, 2007