Elektronická studovna


Atletika


Studijní plán předmětu

Charakteristika:
Předmět je povinný pro všechny obory a směry studia. V předmětu jsou studenti seznamováni se základy atletického výcviku. Získají vědomosti o bezpečnosti při atletickém výcviku, o atletickém rozcvičení, o prevenci zdravotních potíží. Předmět zahrnuje techniku a didaktiku základních průpravných cvičení pro běžecké, skokanské a vrhačské disciplíny. Dále jsou studující seznámeni s tréninkovými prostředky a metodami rozvoje obecné vytrvalosti a základními testy skokanské a vrhačské výbušnosti.
povinný předmět, ZS, 0/1, Z

Garant předmětu:
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.

Obsah výuky:
Cvičení
  1. Bezpečnost při atletickém výcviku
  2. Atletické rozcvičení
  3. Prevence zdravotních obtíží
  4. Technika cvičení běžecké, skokanské a vrhačské abecedy, testy skokanské a vrhačské výbušnosti
  5. Tréninkové prostředky a metody pro rozvoj běžecké vytrvalosti
Požadavky na zápočet:
Muži  ( I. věk. kat./ II. věk. kat.) Ženy ( I. věk. kat./ II. věk. kat.)
Modelový výkon
3 000 m 12:00,0 min / 13:00,00 min -
1 500 m - 6:30,0 min / 6:50,0 min
Testování
hod koulí vzad přes hlavu 7,26 kg 9,00  m /  8,50 m (5 kg)        7,50 m / 7,00 m
hod koulí vzad přes hlavu 5 kg 12,00 m / 11,50 m (3 kg)        9,50 m / 9,00 m
hod plným míčem obouruč (3 kg) 10,50 m  /  9,50 m (2 kg)        8,50 m / 7,50 m
10-skok střídavě 26 m  / 25 m 21,50 m / 20,50 m
5-skok snožmo 12,50 m  / 12,00 m 10,50 m  / 9,50 m
Technika
Běžecká abeceda liftink, zakopávání, skipink, kolesko, běžecké odpichy
Skokanská abeceda poskočný klus, poskočné poskoky, střídavé odrazy, hluboké odrazy snožmo, odrazy po jedné noze
Vrhačská abeceda hody vzad přes hlavu, hod spodem vpřed, hod vrchem vpřed, hod trčením obouruč od prsou, vrh z místa (pravou i levou)


Literatura:

Doporučená:
  1. DOSTÁL, E., VELEBIL, V. A KOL., Didaktika školní atletiky, Praha : SPN 1991
  2. VINDUŠKOVÁ, J. (EDITOR) AJ., Abeceda atletického trenéra, 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

Soubory ke stažení

Prosím, vyberte si příslušnou sekci.

Dokumenty ke staženíPDF soubory ke staženíPrezentace ke stažení

© Jakub Hruška, 2007