Elektronická studovna


Síťové a pálkovací hry


Studijní plán předmětu

Charakteristika:
Cílem je zvládnutí herních dovedností ve volejbalu a softballu a jejich realizace v utkání a praktická činnost rozhodčího. Dále také osvojení základních vědomostí z pravidel i teorie a didaktiky volejbalu a softballu.
povinný předmět, LS, 1/1, Z

Garant předmětu:
Doc. Vladimír Süss, Ph.D.

Obsah výuky:
Volejbal
 1. Teorie a systematika volejbalu. Pravidla (výklad nejdůležitějších pasáží)
 2. Charakteristika a rozbor HČJ, HK a HS. Rozbor techniky jednotlivých způsobů odbíjení ve volejbalu
 3. Charakteristika současného volejbalu mužů a žen. Základy didaktiky volejbalu ? nácvik herních činností
 4. Nácvik JZO. Nácvik podání a přihrávky. Rozhodování
 5. Nácvik nahrávky a útočného úderu. Utkání 4x4 a 3x3. Rozhodování
 6. Nácvik bloku a vybírání. Nácvik vybraných útočných kombinací. Utkání 6x6. Rozhodování
 7. Nácvik vybraných obranných kombinací. Turnaj šestek ( bleskový)
Softbal
 1. Teorie a systematika softballu, výklad pravidel
 2. Individuální a týmový herní výkon v softballu
 3. Obrané herní dovednosti
 4. Útočné herní dovednosti
 5. Průpravná hra ?tee- ball?
 6. Utkání a rozhodování
 7. Utkání a rozhodování, zápočtový test z pravidel
Požadavky na zápočet: Rozhodování v utkání volejbalu a softballu Test z pravidel volejbalu a softballu Zvládnutí herních dovedností realizovaných v utkání

Literatura:

Doporučená:
 1. BUCHTEL. J., A KOL. , Teorie a didaktika volejbalu , Praha : Karolinum. 2005
 2. SÜSS. V., Softball a baseball, Praha : Grada, 2003

Soubory ke stažení

Prosím, vyberte si příslušnou sekci.

Dokumenty ke staženíPDF soubory ke staženíPrezentace ke stažení

© Jakub Hruška, 2007