Elektronická studovna


Cykloturistika


Studijní plán předmětu

Charakteristika:
Předmět prohlubuje znalosti a dovednosti nutné k vedení cykloturistických a na základní úrovni i cyklistických aktivit ve školní a mimoškolní výchově včetně praxe při cykloturiskické akci. V této činnosti opravňuje absolventy vést skupiny a akce i v komerční sféře a organizacích, které pracují s mládeží.


Garant předmětu:
PaedDr. Jiří Šafránek

Obsah výuky:
Semináře
 1. Vybavení pro cykloturistiku a cyklistiku Příprava jednotlivce a skupiny před jízdou na kole
 2. Technika a taktika jízdy jednotlivce a skupiny.
 3. Bezpečnostní aspekty jízdy na kole
 4. Zdravotní aspekty jízdy na kole a kondiční programy.
 5. Cykloturistika a cyklistika – její druhy, formy, organizace, akce, kvalifikace. Cykloturistická infrastruktura v ČR a v zahraničí
 6. Příprava cykloturistického putování – itinerář, materiál, organizace. Orientace, práce s mapou a navigačními pomůckami. Dokumentace akce.
Cvičení
 1. Výuka jízdy na kole u začátečníků.
 2. Hry a cvičení na zdokonalení techniky jízdy.
 3. Technika a taktika jízdy cykloturistické skupiny.
 4. Vlastní vedení cykloturistické akce. Koordinace skupiny.
 5. Táboření a vaření v přírodě. 6. Ochrana přírody a kulturně poznávací činnost. 7 - Údržba a opravy jízdního kola
Požadavky na zápočet: Praktická zkouška z techniky jízdy jednotlivce a skupiny a z vedení cykloturistické akce, teoretická ústní zkouška, seminární práce – příprava cykloturistické akce a dokumentace z cykloturistického putování.

Literatura:
Povinná:
 1. ŠAFRÁNEK, J. , Kolo pro děti i jejich rodiče, Praha: Portál, 2000

Doporučená:
 1. CIHLÁŘ,J. , Cyklistika pro každého, Praha: Olympia, l99l
 2. HRUBÍŠEK,I. , Horské kolo od A do Z, Praha: SNTL, 1992
 3. HRUBÍŠEK,I. , Horské kolo od A do Z, Praha: SNTL, 1992
 4. PAVLÍČEK,J. , Člověk v drsné přírodě, Praha: Olympia, 1987
 5. VOSÁTKA,M. , Encyklopedie táborníka, Praha: Mladá Fronta, 1989
 6. ČERVINKA, J. AJ. , Malý průvodce turistickým a vodáckým vybavením. Ročenka pro české turisty a vodáky 2001, Praha : Bisport, 2001

Soubory ke stažení

Prosím, vyberte si příslušnou sekci.

Dokumenty ke staženíPDF soubory ke staženíPrezentace ke stažení

© Jakub Hruška, 2007