Elektronická studovna


Brankové hry II


Studijní plán předmětu

Charakteristika:
Základy teorie a didaktiky házené s přihlédnutím ke způsobům realizace (vyučovací jednotky, tréninkové jednotky, utkání) sportovní hry ve školní TV a v oblasti řízených zájmově rekreačních aktivit.
2. ročník BC, ZS 0/1 (+ část kopaná 0/1), Z

Garant předmětu:
PaedDr. Martin Tůma

Obsah výuky:
Praktická výuka
 1. Základy herního jednání v házené - Osvojení základních principů rozestavení a pohybu po hřišti v rámci systému osobní obrany a útoku proti ní, házení a chytání míče Stručná charakteristika házené z hlediska obsahu i pravidel. Základní pravidla a jejich výklad. Zásady bezpečnosti.
 2. Útočné herní činnosti jednotlivce - Základy techniky a nácviku útočných činností jednotlivce – zaujímání útočného postavení, uvolňování útočníka bez míče a s míčem, přihrávání, střelba. Didakticko metodické kritérium progresivní spojování částí v celek – řetězce herních činností jednotlivce.
 3. Obranné herní činnosti jednotlivce - Základy techniky a nácviku obranných činností jednotlivce – zaujímání obranného postavení, obsazování útočníka bez míče a s míčem, získávání míče. Transpozice nacvičených dovedností do herních podmínek – řešení situace jeden proti jednomu.
 4. Útočné herní kombinace - Principy základních útočných kombinací a postupy při jejich nácviku. Základní útočné kombinace založené na přihrávání. Základní útočné kombinace založené na přeběhnutí. Didakticko metodické kritérium progresivní spojování částí v celek – řetězce útočných herních kombinací. Ukázka testů herních dovedností.
 5. Obranné herní kombinace - Principy základních obranných kombinací a postupy při jejich nácviku. Základní obranné kombinace založené na zajišťování, proklouzávání, přebírání. Aplikace skupinové organizační formy při nácviku uvedených dovedností. Test z pravidel.
 6. Základy útočného systému s jedním pivotem a obranného systému 0:6 - Demonstrace základních principů zónového obranného systému a pozičního útočného systému, rychlý útok a jeho nácvik s využitím řídícího stylu vedoucího k řešení problému.
 7. Diagnostika výkonu v házené - Test herních dovedností. Utkání, diagnostika herního výkonu a výkonu v rozhodování.
Požadavky na zápočet: Účast ve výuce, splnění požadavků testu z pravidel a testů herních dovedností, odpovídající výkon v utkání (herní výkon, výkon v rozhodování).

Literatura:

Doporučená:
 1. TÁBORSKÝ, F. PRAHA, Sportovní hry., Praha: Grada Publishing 2004. ISBN 80-247-0875-2
 2. ŠAFAŘÍKOVÁ, J. , Házená. Edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11-15letých žáků., Praha: NS Svoboda 1998. ISBN 80-205-0554-7
 3. TŬMA, M., TKADLEC, J. , Házená. , Praha: Grada Publishing 2002. ISBN 80-247-0219-3
 4. TŬMA, M., TKADLEC, J. , Hry s míčem pro děti., Praha: Grada Publishing 2004. ISBN 80-247-0707-1
 5. LIŠKA, V. , Brankář v házené. , Praha: Professional Publishing 2005. ISBN 80-86419-64-9
 6. MRÁZ, J. , Vybrané kapitoly z házené., Praha, soukromý tisk 2005
 7. ŠIMEK, J. , Házená a děti aneb jak na to., Olomouc, soukromý tisk 2005
 8. ŠAFAŘÍKOVÁ, J., TŬMA, M., , Praktická cvičení k didaktice házené, Praha: Universita Karlova 1983
 9. CZERWINSKI, J., TÁBORSKÝ, F. , Basic handball, Wien: EHF 1997
 10. CURRELI, J., LANDURÉ, P. , Handball. Toulouse:, Editions MILAN 1996. ISBN 2.84113.444.X
 11. EMRICH, A. , Spielend Handball lernen in Schule und Verein, Wiebelsheim: Limpert Verlag 2003. ISBN 3-7853-1678-X
 12. ZAŤKOVÁ, V. A KOL. BRATISLAVA: SZH 1997. ISBN 80-967692-5-1, Hádzaná. Teória a didaktika, Bratislava: SZH 1997. ISBN 80-967692-5-1

Soubory ke stažení

Prosím, vyberte si příslušnou sekci.

Dokumenty ke staženíPDF soubory ke staženíPrezentace ke stažení

© Jakub Hruška, 2007