Autoři

Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.

Vědecký pracovník v Laboratoři sportovní motoriky UK FTVS a asistent na Katedře sportů v přírodě UK FTVS. Zaměřuje se na oblast lezení, horolezectví a cvičení v přírodě.

Mail: balas@ftvs.cuni.cz


Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D.

Asistent na Katedře sportů v přírodě UK FTVS. V popředí jeho zájmu je oblast lezení a horolezectví, lanové a překážkové dráhy a vybavení do přírody.

Mail: svomacko@ftvs.cuni.cz


Mgr. Michal Frainšic

Asistent na Katedře sportů v přírodě UK FTVS se zaměřením na orientaci a aplikaci her v přírodě u školní mládeže.

Mail: frainsic@ftvs.cuni.cz


PaeDr. Jiří Šafránek, Ph.D.

Asistent na Katedře sportů v přírodě UK FTVS se specializací na cyklistiku a cykloturistiku. Věnuje se rovněž intenzivně problematice sportu a životního prostředí.

Mail: safranek@ftvs.cuni.cz

Poděkování

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat Lucii Kalkusové za pomoc při tvorbě textů a Ivaně Turčové za překlady do anglického jazyka. Dále patří náš dík studentům a kolegům z UK FTVS (Michaele Panáčkové, Martinu Dvořákovi, Barboře Strejcové, Petře Horákové, Tomášovi Brtníkovi, Tomášovi Gnadovi, Dominice Krupkové, Alešovi Hrubému, Hance Trkalové) za pomoc při pořizování filmového a obrazového materiálu. Jaroslav Kladivo nám velmi pomohl při zpracování filmových záběrů a největší dík patří Petře Matějkové za zpracování celého konceptu do finání webové podoby.

jirka.jpg, 33kB
slavek.jpg, 33kB
P3310224.jpg, 33kB
safa.jpg, 35kB