Parkour

Slovo parkour (parcours) pochází z francouzského slovesa „ parcourir“ neboli proběhnout, přeběhnout. Angličtina ještě přišla s termínem „freerunning“, neboli běh bez pravidel, volný běh. Zatímco v parkouru jde o co nejefektivnější přesun z bodu A do B, freerunning v sobě zahrnuje více estetiku přesunu a obsahuje řadu akrobatických prvků. Oba termíny jsou ovšem mnohdy zaměňovány. Parkour v dnešní podobě se formoval ve Francii na předměstí Paříže v 80. a 90. letech, kdy je medializován několika nadšenci ve filmech a dokumentech. Parkour je povyšován na „umění“ a je nazýván jako „l’art du déplacement“ čili umění přesunu. V současnosti jsou budovány speciální parky pro parkour a původní myšlenka vyhledávání a překonávání trasy přes různé stavby, konstrukce a přírodní překážky se vytrácí. Na druhou stranu parkourové parky umožnují nácvik pohybových dovedností v bezpečném prostředí širšímu spektru zájemců.

Mezi základní parkourové dovednosti patří skoky (přeskoky přes překážku, seskoky, odrazy od stěny), kotouly, vylézání a slézání budov, stromů, konstrukcí, pohyb po úzkých plochách, zhupy, prolézání nebo proskakování úzkým otvorem.

Parkour se instaloval jako nekompetitivní aktivita, kde si každý volí obtížnost prvků a snaží se o vlastní sebezdokonalování. Jednotlivé prvky nesou v parkourové komunitě francouzské a anglické názvy, proto je uvádíme rovněž.

K základním prvkům patří:

Skok na přesnost (saut de précision, precision jump). Odrazem snožno provedeme mohutný odraz z mírného pokrčení dolních končetin. Paže ze zapažení plynule pomáhají odrazu. V průběhu letu zvedáme vysoko kolena. Dopad je na přední část chodidla a je tlumen mírným pokrčením dolních končetin. Pokrčení v kolenou při dopadu by ovšem nemělo přesáhnout pravý úhel. Snažíme se o co „nejtišší“ provedení doskoku.

Kotoul přes rameno (roulade, roll). V parkouru se kotoul používá nejčastěji po doskoku z velkých výšek. Téměř vždy se využívá kotoul přes rameno.

Tic-tac. Tic-tac je skok odrazem od stěny do protějšího směru. Umožňuje nabrat výšku v úzkých koridorech nebo na šikmých plochách. Při skoku je důležité po odrazu rychle otočit hlavu a ramena ve směru letu. Odrazová noha na stěně nesmí být příliš vysoko, aby nedošlo ke ztrátě dynamiky pohybu.

Přeskok stranou (side vault). Tento přeskok patří mezi základní techniky přeskoku. Odraz probíhá z pokrčených nohou ze statické polohy nebo běhu. Při přechodu přes překážku se uvolňuje jedna ruka z překážky a pokrčené nohy překonávají překážku na straně uvolněné ruky. Dopad je na mírně pokrčené nohy na přední část chodidla.

Skrčka (saut de chat, monkey vault). Po odrazu vzhůru a vpřed držíme trup toporně a hlavu vzpřímenou. Nohy jsou až do okamžiku dohmatu na překážku v zanožení. Po odrazu rukama rychle skrčime nohy a po přeletu překážky co nejrychleji opět napřímíme.

Přeskok s oporou jednonož (step vault). Tento přeskok je nejbezpečnější a nejjednodušší způsob, jak překonat nízkou překážku. Odrazem jednonož a oporou jednoruč zahajujeme první fázi přeskoku. Téměř ve stejný moment pokládáme vnější nohu na vrchol překážky.

Přeskok s půlobratem (turn vault). Přeskok s půlobratem se využívá u překážek, kdy nevidíme hloubku doskoku za překážkou. Častou chybou je mohutný odraz vpřed, při kterém je velmi těžké zkoordinovat půlobrat a zastavení za překážkou.

Překonání zdi (passe muraille, wall run). Pokud je překážka příliš vysoká na přeskok, je tato technika nejefektivnějším způsobem překonání. Jedná se o koordinovaný pohyb, kdy je zapojeno celé tělo a je potřeba velká síla horních končetin.

Skok odrazem obouruč (saut de bras, lâché, arm jump). Tento skok se používá pro pohyb z visu na horizontálních předmětech. Při odrazu se využívá hupu celého těla.

Průskok (franchissement, underbar). Tato technika se používá, pokud se chceme rychle dostat skrz úzkým otvorem. K průskoku je potřeba značná náběhová rychlost, odraz je prováděn jednonož, kdy dolní končetiny předchází ihned po odrazu trup. Trup je během letové fáze v záklonu.

Balancování po čtyřech končetinách (équilibre de chat, cat balance). Balancování na úzkých oporách je výborným cvičením koordinace, rovnováhy a síly celého těla. Při balancování dbáme na neustále kontrolovaný a plynulý pohyb.

Z těchto základních prvků se skládají pohybové sekvence pro efektivní pohyb mezi překážkami.

Na videu je ukázka stacionárního parkouru ve středisku UK FTVS ve Stráži nad Nežárkou. Tento parkour obsahuje náskok na hrazdu, přelézání šikmých a vodorovných lan, balancování na pevné a volné kládě, zhupy na přesnost nebo do sítě, přeskoky, šplh na laně, pohyb v síti. Lze ho absolvovat jako individuální výzvu nebo skupinový úkol. Pro pokročilejší je možné omezit dotyk stromů a případně měřit rychlost přechodu. Parkour je ve velké míře složen z řady nízkých lanových překážek.

K bezpečnému projití parkouru je vhodné vybavit riziková místa dopadovou matrací a zajistit záchranu (náskok na hrazdu, zhupy, šplh).

Skok na přesnost - saut de précision, precision jump
Kotoul přes rameno - roulade
Tic-tac
Přeskok stranou – side vault
Skrčka – saut de chat, monkey vault
Přeskok oporou jednonož - step vault
Přeskok s půlobratem – turn vault
Překonání zdi – passe muraille, wall run
Skok odrazem obouruč - saut de bras, arm jump
Průskok – franchissement, underbar
Balancování na čtyřech – équilibre de chat, cat balance
Spojování jednotlivých prvků v parouru: Tic-tac- saut de bras
Přírodní parkour ve středisku UK FTVS ve Stráži nad Nežárkou