Výstup po laně

Výstup po laně uplatníme zvláště při speleologii, lezení na stromy, stavbě lanových překážek, záchranných technikách, horolezectví. K jednoduchému výstupu postačí dvě 1,2-1,5 m dlouhé spojené kulaté smyčky o průměru 6-7 mm. Pro opakované a dlouhé výstupy se používají šplhadla a blokanty.

Výstup se smycemi

Jednoduchý výstup lze popsat následovně. Lezec visí na smyčce připevněné z jedné strany svíracím uzlem na lano a z druhé strany karabinou na středové oko sedáku. Druhá smyčka je připevněna svíracím uzlem níže na lano a slouží pro nohu. Výstup začíná našlápnutím do spodní smyčky, uvolněním horního svíracího uzlu a jeho posunem výše. Odsednutím lezec zatíží horní svírací uzel, který se zatáhne. Posune spodní svírací uzel a celý proces se opakuje. Vhodným svíracím uzlem pro výstup je Francouzský uzel nebo Prusíkův uzel (viz kapitola uzly)

Výstup s blokanty

V zásadě se používají dva způsoby výstupu. První je technicky totožný s již popsaným výstupem, svírací uzle jsou ovšem nahrazeny blokanty (Jumar, Shunt, Croll, Tibloc, …). Druhý způsob používá blokant s kladkou nebo jistící pomůcku, ve které lano neprobíhá rovně, ale svírá se ohybem (Mini Traction, Grigri, Eddy, Cinch,…). V tomto blokantu (jistící pomůcce) lezec sedí, druhý blokant (Jumar, Shunt, Croll, Tibloc, …) s dlouhou smyčkou pro nohu má výše na laně. Výstup je obdobný, lezec stojí nebo sedí v jednom blokantu, zatímco nezatížený blokant se posouvá nahoru ). Při tomto způsobu je postup vzhůru rychlejší, použití jistící pomůcky umožňuje i okamžité slanění.

U všech výstupů je nutné jistit se v obou blokantech nebo smyčkách.

Prusíkování je nejjednodušší způsob šplhání po laně
Jumarování (čti: žimarování) je použití blokantů pro výstup po laně