Seznam citované literatury

BALÁŠ, J., STREJCOVÁ, B. , VOMÁČKO, L. Lezeme a šplháme - 68 her a cvičení na stěně a na nářadí. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2272-6.

BRODSKÝ, J. Severské metody tělovýchovné: vývoj a organisace tělesné výchovy ve Švédsku. Praha: Sekce pro tělesnou výchovu při Ústředním spolku českých profesorů v Praze, 1939.

ČSOB. Popisy kontrol IOF. ČSOB, 2004. [cit. 2013-11-26]. Dostupné z WWW: http://www.orientacnibeh.cz/ob/dokumenty/piktogramy_vytah.pdf.

DOUŠEK, I., LENHART, Z. Malá škola orientačního běhu. Praha: Olympia, 1991.

ĎOUBALÍK, P., ŠAFRÁNEK, J. O – RING, mapa pro OB 1:1000. Praha: Oddělení turistiky, sportů a výchovy v přírodě kat. SP FTVS UK, 2004. Revize ŠPICAR, P. 2013. 170 mm x 200 mm.

ELSTNER, F. A. Uzly a laso. Ostrava: Sfinga, 1991.

FRAINŠIC, M., ŠPICAR, P., FIALOVÁ, L. The using of modern technologies in orienteering. Journal of outdoor activities, 2013, Volume 7, No 2, p. 34-41.

GAJDA, J., JARČEVSKÝ, P. OVČÍN VIII, mapa pro OB 1:10 000. Praha: SP UK FTVS PRAHA, 1994. Poslední revize ZEMANOVÁ, Š. 2009. 110 mm x 135 mm.

GASCH, R. Handbuch des gesamtes Turnwesens. Wien und Leipzig: Pichlers Witme & Sohn, 1920.

GUTSMUTHS, J.CH.F. Gymnastik für die Jugend, 1793. Dresden: Wilhelm Limpert.

NEUMAN, J. Turistika a sporty v přírodě: přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě. Praha: Portál, 2000.

NEUMAN, J., VOMÁČKO, L ., VOMÁČKOVÁ, S. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-292-0.

VOJENSKÝ KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV. Žďárské vrchy: turistická mapa 1:50 000. Edice Klubu českých turistů č. 48. 5. vyd. Praha: Trasa, 2010. 570 mm × 760 mm.

VOMÁČKO, L. , BOŠTÍKOVÁ, S. Lezení na umělých stěnách. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 80-247-0406-4.