Lezení s lanem

Lezení s lanem představuje po boulderingu další krok v objevování vertikálního světa. Lezení do výšky klade mnohem větší nároky na odhodlání, sebepřekonání, důvěru v materiál a jističe. Nerespektování základních pravidel může vést k fatálním následkům, což si musíme uvědomovat a stále si připomínat. Vyšší míra rizika je ovšem využitelná k výchově k zodpovědnosti a k spolupráci. Lezení s lanem má rovněž kladné dopady na tělesnou zdatnost jedince.

Použití horního jištění je optimálním způsobem jak začít. Lezec je navázán na úvazek přes lano, které vede k vrcholovému (vratnému) bodu a zpět na zem. Lezec je jištěn svým partnerem pomocí jistící pomůcky. Lezení prvolezce, tedy kdy lezec postupně zapíná nebo dokonce zakládá postupové jištění, vyžaduje značné zkušenosti jak účastníků, tak instruktorů a popisu těchto druhů lezení se nevěnujeme.

Hodnocení obtížnosti sportovních cest

Stejně jako v boulderingu je hodnocení výstupů velmi subjektivní. Obtížnost skalních cest získáme z průvodců, obtížnost cest na umělých stěnách je obyčejně vyznačena štítkem pod stěnou. V Evropě se nejvíce používají dvě klasifikace: Francouzská a UIAA (Union Internationale des Associations d‘ Alpinisme). Dále se můžeme setkat s Yosemitskou stupnicí (USA), Australskou, Brazilskou či Skandinávskou. Vzájemné srovnání vybraných stupnic nabízí tabulka.

Srovnávací tabulka obtížnosti výstupů s lanem mezi Yosemitskou, Francouzskou, UIAA (Union Internationale des Associations d‘ Alpinisme) a Australskou stupnicí

lezeni.jpg, 49kB

Vybavení pro lezení a jištění s horním lanem

Sedací úvazek

Sedací úvazek se skládá z bederního pásu, nohaviček, jistícího nebo také středového oka, nosných poutek, přezek. Bederní pás by měl být ve výšce kyčelních lopat. Vyšší umístění bederního pásu má za následek nepříjemné svírání břišní krajiny. Naopak při umístění pod pasem hrozí uvolnění z úvazku během pádu. Dotažení bederního pásu je zajištěno kovovými přezkami. Přezky jsou nejslabším článkem úvazku. Vyrábí se ve dvou variantách. Tradičně se používá průvlečná přezka. Volný popruh bederního pásu se provleče třikrát přezkou. Tento způsob je poměrně zdlouhavý, ale bezpečný. Za sponou by měl zbýt popruh dlouhý nejméně 8 cm, aby nedošlo k samovolnému vyvléknutí. Minimální délka protažení je obvykle zvýrazněna barevnou nití na popruhu. Druhým systémem jsou dvě zavlékací samosvorné přezky. Přezky jsou přišity k jednomu popruhu. Provlečením těchto dvou přezek vznikne zapínací systém. Tento způsob je rychlejší a jeho předností je také nemožnost úplného vyvlečení z přezky. Samosvorné přezky lze utahovat jednou rukou a jsou také velmi bezpečné.

sedak popis.tif, 2,8MB

Sedací úvazek je nejpoužívanějším úvazkem ve sportovním lezení

Celotělové úvazky

Celotělové úvazky jsou určeny především dětem a jedincům s výraznou nadváhou nebo s velmi úzkou pánví a širokým pasem. Mladší děti mají výše posunuté těžiště těla a při pádu hrozí přetočení hlavou dolů. U jedinců s úzkou pánví a u obézních nemusí sedací úvazek držet. Z našich zkušeností doporučujeme používat celotělové úvazky u dětí do 8-10 let věku, přibližně do hmotnosti 40 kg. Tato věková hranice je individuální a použití celotělového úvazku je třeba zvážit případ od případu. Výrobci nabízejí dětské a jednu či dvě velikosti celotělových úvazků pro dospělé.

Jistící pomůcky a jištění druholezce

Při lezení na umělé stěně je nutné používat k jištění osvědčené jistící pomůcky, které jsou certifikovány a splňují příslušné normy. Způsob jištění se odvíjí od použité pomůcky. Obecné zásady pro jističe jsou: stát co nejblíže ke stěně/skále; držet neustále alespoň jednou rukou lano pod jistící pomůckou; sledovat lezce a komunikovat s ním. Obecné zásady pro lezce jsou: hlídat si, aby lano vedlo mezi rukama; lézt v linii pod vratným bodem, případně v linii s postupovým jištěním, které lezec odepíná.

Před lezením je nezbytná vzájemná kontrola lezce a jističe a verbální komunikace. Kontrolujeme nastavení a zapnutí sedacích úvazků, správné navázání a korektní založení lana do jistící pomůcky. Pokud lezec výrazně převyšuje hmotnost jističe, je povinností jističe připnout se k pevnému bodu (žebřiny, oko v podlaze apod.).

Jistič dobírá lano na čtyři doby (viz video), kdy má neustále jednu ruku pod jistící pomůckou. Lano udržuje lehce povolené, aby lezce netahal a nebránil mu v pohybu. Při spouštění má obě ruce pod jistící pomůckou.

Kalíšky

Princip jištění je poměrně jednoduchý. Ohyb lana je provlečen jistící pomůckou a vhodnou karabinou s pojistkou (HMS, oválná karabina). Zkrácení délky lana procházejícího pomůckou způsobuje zvětšení tření lana v pomůcce a brzdící efekt. Na trhu naleznete jistící pomůcky pod názvy: ATC, ATC Guide, Classic, Hornet, Piu, Reflex, Reverso, ad. Kalíšky se hodí jak pro jištění druholezce, tak pro jištění prvolezce. Představujeme zde pouze jištění druholezce neboli jištění s horním lanem.

Samosvěrné/ poloautomatické pomůcky

Nejrozšířenější zástupci jsou Gri-gri (Petzl), Cinch (Trango), Eddy (Edelrid). Samosvěrného efektu dosáhneme při překročení určitého zatížení, kdy je lano sevřeno mezi pevnou a pohyblivou částí pomůcky. Pomůcky jsou určené především pro jištění s horním lanem. Každá pomůcka má omezený průměr lana, se kterým funguje, obecně o průměrech 9,5-11 mm. Jistič musí neustále držet volný pramen lana vycházející z pomůcky jak při jištění, tak v momentě spouštění lezce. Lezci s velmi nízkou hmotností by měli vyzkoušet, zda jejich hmotnost vyvolá svírací efekt.

Osma

V Čechách klasická pomůcka, která nebyla vytvořena pro jištění, ale pouze pro slaňování. K jištění ji nedoporučujeme vzhledem k nevhodným parametrům třecích sil při jištění. Lano v osmě se navíc překrucuje a zhoršuje se tak manipulace s ním během jištění.

vratny bod.JPG, 75kB
Vratný bod je složen ze dvou jistících bodů
Obléknutí sedáku s průvlečnou přezkou
Obléknutí sedáku se samosvěrnou přezkou
celotelak.jpg, 18kB
Celotělové úvazky jsou určené pro děti a osoby s úzkou pánví nebo nadváhou
ATC Guide.jpg, 6,2kB piu.jpg, 9,2kB
Toucan.jpg, 13kB kalisek.jpg, 2,6kB
reflex.jpg, 6,0kB reverso1.jpg, 9,7kB
Kalíšky jsou doporučovanou jistící pomůckou pro jištění prvolezce i druholezce
grigri.jpg, 13kB cinch.jpg, 2,6kB
eddy.jpg, 13kB click up.jpg, 2,6kB
Samosvěrné/poloautomatické pomůcky jsou vhodné především k jištění druholezce; při jištění prvolezce nelze dát prokluz lana
Jištění druholezce
Spouštění lezce
osma.jpg, 7,0kB
Osma byla vyvinuta jako slaňovací pomůcka, pro jištění není vhodná